Demineerijad tegid Saaremaal kahjutuks 1124 lõhkekeha

24. – 30. aprillini tegid demineerijad Saaremaal kahjutuks kokku 1124 lõhkekeha

Täna lõpetati suuremahulised demineerimistööd Saaremaal. Kokku leiti nädala jooksul 1124 lõhkekeha, mille seas oli 827 mürsku, 81 miinipildujamiini, 77 granaati, rakett ning kaks miini. Töid teostati Sõrve poolsaarel eeskätt Soodevahe ja Sääre külades, eelnevalt välja otsitud otsingualadel.

Demineerimistööde üldjuhi, Lääne-Eesti Pommigrupi juhi Aivar Posti sõnutsi tulenes selleaastane suur leidude arv väga põhjalikust eeltööst. „Demineerijad koostöös ajaloohuviliste inimeste ja Kaitseväega tegid ära tugeva eeltöö, võrreldes sõjaaegseid maakaarte tänapäevastega ning tuginesid eelmiste aastate kogemustele,“ ütles Post. „Meie eesmärk oli kontrollida erinevaid legende, sõjaaegseid matmis- ja lahingupaiku ning hävituskohti,“ selgitas demineerimistööde juht. Nädala jooksul reageerisid demineerijad lisaks plaanilistele demineerimistöödele ka 21 elanike poolt tehtud väljakutsele. Lõhkematerjali sisaldavad ning transportimiseks sobivad leiud tehti lõhkamiskohas kahjutuks ning muud leiud ja metall, mis metsast välja toodi utiliseeriti. „Suurim leid sel aastal oli Sõrve-Hindu küla metsast kodaniku poolt leitud rakett M-31. Kui esialgu paistis maa seest välja vaid saba, siis väljakaevates osutus rakett mehepikkuseks. Demineerijad kaevasid ligi 30 kg lõhkeainet sisaldanud raketi välja ning viisid hävitamisele,“ ütles Post.

Otsingualal töötasid nädala jooksul pidevalt 30 inimest, lisaks Päästeameti Demineerimiskeskuse demineerijatele oli kaasatud Kaitsevägi koos liitlastega Belgiast ja Luksemburgist ning esmakordselt kaasati ka abidemineerijad.Kuigi viimasest sõjast on möödas pea 80 aastat, jagub leide veel siiani. Tõenäoliselt on Saaremaal demineerijatel tööd veel aastateks. „Oleme tänulikud ümberkaudsete elanike mõistvale suhtumisele lõhkamistöödest tulnud müra suhtes ning samuti täname kodanikke, kes andsid leidudest meile teada. Nii saame kõik koos Saaremaa ohutumaks teha,“ sõnas Lääne-Eesti Pommigrupi juht.

Demineerijad julgustavad lõhkekehadest alati teada andma, helistades telefonil 112. Lõhkematerjali vabatahtlik loovutamine ei ole karistatav ning julgustame inimesi leidudest teada andma. Ise lõhkekeha katsuma või liigutama minna ei tohi.