Demineerimisoperatsiooni „Saare Kõmin“ kokkuvõte

Eelmisel nädalal, 8. – 13. aprillini tegid demineerijad Saaremaal kahjutuks kokku 324 lõhkekeha ja 512 padrunit. Planeeritud tööde käigus kontrolliti üle 20 000 ruutmeetrist maa-ala ja 600 meetri ulatuses külateid. Ühtlasi reageerisid demineerijad 30 väljakutsele. Päästeamet ohutu elukeskkonna väärtustajana aitas koos partneritega muuta paljude saarlaste elu tunduvalt turvalisemaks.

Saaremaal Mäebe külas korraldatud demineerimiskeskuse plaaniliste tööde, koondnimetuse „Saare kõmin“, peaeesmärk oli Järve talu ümbritseva ala kontrollimine ja puhastamine lõhekehadest. Ala oli valitud tuginedes varasemate aastate väljakutsete tihedusele. Tööde käigus puhastati Mäebe külas 20 000 ruutmeetrine maa-ala. Mäebe küla otsingualalt leiti kokku 160 lõhkemata lõhkekeha, 171 padrunit ja 15 tühja lõhkekeha kesta. Otsimisalas töötas pidevalt 22 demineerijad. Mäebe küla otsinguala lähedust kontrollides leidsid demineerijad veel 102 lõhkekeha. Ühtlasi reageeriti 30 väljakutsele, mille käigus hävitati 62 lõhkekeha ja 341 padrunit ning võeti kaasa viis lõhkekeha tühja kesta.

Igapäevaselt pidevalt tööd tegevad demineerijate meeskonnad koosnesid päästeameti demineerimiskeskuse eri regioonide pommigruppide ja kaitseväe demineerijatest. Lisaks olid valmisolekus meeskonnad, kes reageerisid kohalike inimeste väljakutsetele. Esialgu oli valmiduses üks meeskond, kuid teadete rohkusest tingituna komplekteeriti lisaks kaks meeskonda. Transportimiseks sobivad lõhkekeha viidi Mõntu lõhkamiskohale ja hävitati seal. Nende transpordiks kasutati kaitseväe rasketehnikat, mille liikumist julgestas politsei. Leiukohal tuli hävitada ainult üks lõhkekeha.

Kokku oli ettevõtmisse kaasatud 35 päästeameti demineerimiskeskuse demineerijat, kaks päästeameti logistikakeskuse töötajat, iga päev üks Lääne päästekeskuse Saaremaa operatiivkorrapidaja. Väljast poolt päästeametit olid abis neli politseiametnikku, kümme kaitseväe demineerijat ja neli Saaremaa naiskodukaitsjat. Lisaks olid 10.-11. aprillil kohapeal kaks vaatlejat Soome kaitseväest. Kokkuvõtteks saab öelda, et meeskonnad töötasid professionaalselt, mida märkasid ja kiitsid vaatlejad Soomest.