Eesti eestvedamisel töötatakse välja Euroopa Liidu päästealase ennetustegevuse hindamise mudel

16.-17. augustil kogunevad Riias Eesti, Läti, Leedu ja Taani päästeteenistuse ning Tartu ja Turu Ülikooli esindajad, et arutada päästealaste ennetustegevuste tõhustamise võimalusi ning analüüsida seniste tegevuste edukust. Selle hindamiseks on välja töötamisel spetsiaalne mudel, mis peaks valmima 2018. a lõpuks. Projekti juhib Päästeamet ja kaasrahastab Euroopa Komisjon.

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints märkis, et Eesti on teinud päästealases ennetustöös väga suuri edusamme, mille tulemusel on viimase 10 aasta jooksul õnnetuste ja hukkunute arv kordades langenud. „Päästeameti strateegia näeb aga ette õnnetuste ja hukkunute arvu vähendamist veelgi. Selleks tegi Päästeamet teistele EL liikmesriikidele ettepaneku töötada riikide parima praktika alusel välja mudel, mille alusel oleks võimalik välja töötada kõige tulemuslikumad ennetusmeetmed,“ lisas Ints.

Ennetustegevuste hindamise mudeli loomiseks võrreldakse ja hinnatakse projektis osalevate riikide ennetustegevusi ning valdkonnas toimuvaid arenguid. Metoodikat ja analüüsi aitavad välja töötada ning läbi viia Tartu Ülikooli all tegutsev sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) ning Soome Turu Ülikool. Projekti eelarve on 531 006 eurot, millest 75% tuleb Euroopa Komisjonilt.

Sel nädalal Lätis toimuva kohtumise eesmärk on jaotada ennetustegevused gruppidesse ning leppida kokku mudeli raamistik. Mudel on tulevikus heaks abivahendiks päästeteenistustele, kes vastutavad päästealase ennetustegevuse planeerimise ja elluviimise eest.