Eesti saadab Türgile pääste- ja meditsiinitööde abi

Siseministeeriumi, Välisministeeriumi ja Päästeameti koostöös vastas Eesti Türgi rahvusvahelisele abipalvele ja saadab omapoolse meeskonna maavärina järgsete päästetööde tarbeks.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on tegemist viimase kümne aasta ühe ohvriterohkeima maavärinaga, mistõttu saadab Eesti Türki oma abijõud esimesel võimalusel. „Ulatuslike maavärinate tagajärjel on hukkunud ja haavata saanud tuhanded inimesed, tegu on sisuliselt humanitaarkriisiga. Oleme teinud jõupingutusi, et pakkuda Türgile ka võimalikult operatiivset abi. Sellistes kriisides on solidaarsus ja kiire reageerimisvõimekus võtmetähtsusega. Heas asutuste vahelises koostöös lähetab Eesti Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi raames oma varingupäästjatest ja meedikutest koosneva meeskonna kriisipiirkonda esimesel võimalusel,“ kinnitas siseminister.

Türki appi mineva EST-USAR varingupäästemeeskonna suurus on kuni 44 liiget, nende hulgas kuni 10 meedikut, kes liituvad meeskonnaga Terviseameti vahendusel. Meeskonna ülesanne on otsingu- ja päästetöödel osalemine, inimeste päästmine rusude alt ning meditsiiniline abi. Praeguse plaani kohaselt läheb meeskond appi 7 päevaks.

„Türgi on Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi liige ja see liikmelisus põhineb solidaarsusel – me aitame üksteist õnnetuste ja katastroofide korral. Eestil on olemas ÜRO poolt kvalifitseeritud varingupääste meeskond, mida Türgi praegu vajab ja nii me Türgit selles õnnetuses ka aitame,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

„Türgit ja Süüriat tabanud tugevas maavärinas on tuhanded inimesed hukkunud ja saanud vigastada ning mitmed piirkonnad on täielikult rusudes. Hukkunute ja haavatute arv võib veelgi kasvada. Kriisiga toimetulekuks toetab Välisministeerium kiireloomuliselt pääste- ja meditsiinimeeskonna saatmist Türki, et aidata maavärinas kannatanuid, tagada neile vajalik meditsiiniabi ja kõrvaldada purustusi. Avaldan sügavat kaastunnet Türgi rahvale, hukkunute lähedastele ja soovin kiiret paranemist kannatanutele,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Türgi abistamiseks eraldab Välisministeerium 400 000 eurot.