Eesti saatis Leedule abi kriisiga toimetulekuks

Täna läks Leedu poole teele veoauto koormatäis Päästeameti logistikakeskuses pakitud varustust telklaagri püstitamiseks. Leedu esitas eelmisel nädalal seoses Valgevenest tuleva rändesurvega rahvusvahelise abi palve ning võttis tervenisti vastu Eesti pakkumise kümneks telgiks koos sisustusega.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et ulatame täna Leedule abikäe. „Praegune olukord näitab selgelt, kui vajalikud on üksteist abistavad rahvusvahelised mehhanismid. Lisaks varustusele oleme Leetu saatnud ka ESTPOL5 10-liikmelise politseiüksuse, et aidata tõkestada massilist sisserännet ning abistanud Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti FRONTEX kaudu nii tehnika kui ka ekspertidega. Leedu aitamine näitab tugevat liikmesriikide vahelist koostööd ja annab Eestile kindlust, et keerulisse olukorda sattudes tullakse ka meile appi,“ märkis siseminister.

Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi raames saadetakse Leetu suured telgid, voodid, küttekehad ja –konditsioneerid, lauad-toolid ja muu eluks vajalik mööbel. Viimati aitas Päästeamet varustuse ja ka kohapeale saadetud eksperdi oskusteabega Sudaani, kuhu eelmise aasta lõpus põgenes Etioopias puhkenud sõjaliste rahutuste eest tuhandeid inimesi päevas.

„Rahvusvaheline koostöö on osa Päästeameti igapäevatööst. Läbi erinevate mehhanismide aitame nii oma partnereid Euroopa Liidus kui ka kaugemal, ja aitame sellega, mida vaja on. Olgu tegu logistilise toega, päästemeeskonnaga elu päästmiseks või muu oskusteabega, mis Eesti päästeteenistuses olemas – ükski riik ei pea kriisiga üksi toime tulema ja selleks koostööformaadid ja ühisõppused ongi,“ sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt.

Leetu saadetava varustuse maksumus on üle 200 000 euro ja seda finantseerib välisministeerium humanitaarabi vahenditest.

„Migratsioonikriis Leedus on ka Eesti mure. Kuna Leetu saabuvad immigrandid avaldavad mõju kogu regiooni stabiilsusele ja julgeolekule, siis tuleb liikmesriikidel koos tegutseda, et aidata Leedu piirivalvet nii kohapeal kui ka laiemalt korraldada ebaseaduslike sisserändajate tagasipöördumine. Otsime edasi võimalusi, kuidas Leedut selles keerulises olukorras veel aidata saaksime,“ ütles Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.

Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismiga on liitunud kõik 27 Euroopa Liidu liiget ning lisaks Island, Norra, Serbia, Põhja-Makedoonia, Montenegro ja Türgi. Mehhanismi põhimõtte kohaselt esitab kriisi tõttu abi vajav riik abipalve ja teised liikmesriigid annavad teada, kuidas nad abi osutada saavad. Seejärel teatab abivajaja, kas kõiki pakkumisi on vajalik kasutada.

Lisaks Eestile võttis Leedu mehhanismi kaudu vastu Horvaatia, Soome, Poola, Rootsi ja Sloveenia abipakkumise.

Fotod varustuse pakkimisest ja teelesaatmisest leiab siit ja videoklipid siit.