Eesti Tuletõrjemuuseumi rändnäitus „Pritsunaised“ jõudis Kolga muuseumi

Esimese Eesti vabariigi aegu olid just naised need, kes kogusid tuletõrjetehnika soetamiseks ja toimimiseks kapitali, müüsid käsitööd ning pidudel omatehtud napsu. Aja möödudes hakkasid naised ka tulekustutus- ja päästetöödel osalema, esialgu küll pigem toetavates ülesannetes sanitaarsalkades, kuid hiljem juba ka otseselt kustutus- ja päästetöödel.

Praegugi lööb vabatahtlike päästekomandode töös kaasa üle neljasaja pritsunaise, kutselistes komandodes töötab täna neli naispäästjat ning meil on ka täiesti enda naiskomandopealik Mari Plaado (Vastseliina pästekomando).

Näituse eesmärk on juhtida tähelepanu, et naised on läbi ajaloo pidevalt tegelenud alaga, mida seostatakse eelkõige meeste ning maskuliinsusega. Eksponeeritud on ajaloolised fotod naiste tegevustest tuletõrjes, vormid ja tööriided erinevatest ajastustest ning videosalvestis pritsunaiste igapäevaelust komandodes.

Pritsunaiste näitus Kolga muuseumis.

Lisaks on Kolga muuseumis välja pandud tuletõrjekiivrid Mati Raidma kogust ning Mäetaguse vabatahtliku päästja Mart Heeringsoni kogust valik tuletõrje mudelautosid.

Näitus jääb Kolgas avatuks terveks suveks.

Ivo Paulus
Eesti Tuletõrjemuuseumi juhataja