Eesti varingupääste meeskond sõidab Inglismaale õppustele

Täna hommikul sõitis Eesti varingupääste meeskond Estonian Urban Search And Rescue (EST-USAR) Inglismaale, et harjutada päästetööde tegemist pärast maavärinat.

43-liikmelisse meeskonda kuuluvad varingupäästjad, meedikud, logistikud, juhtimiskomponent ja koerajuhid. EST-USAR meeskonna juht õppusel on Toomas Kääparin Päästeametist.

Eestist võetakse kaasa ka suur merekonteiner koos kogu vajaliku varustusega, mis on soetatud Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi toel. Õppuse käigus tegeletakse varemetes otsingu- ja päästetöödega – simuleerides maavärina järgset olukorda. „Päästemeeskonna jaoks on oluline saada kätte tunnetus, mida tähendab katastroofikeskkonnas töötamine. See tähendab, et õppusele saabunud meeskonnad peavad saama õppusel hakkama oma kaasa toodud vahenditega – täpselt nagu päriselt kriisipiirkonda minnes. Meeskond töötab järjest 36 tundi – seega oluline on paika saada töö ja puhkeaja tasakaal ja varustuse jätkusuutlik kasutamine,“ kommenteeris meeskonna juht Toomas Kääparin.

Meeskonna eesmärk on varingupäästevõimekuse hoidmine ja arendamine, selleks et olla parimas võimalikus valmisolekus riigisiseselt reageerida varingupääste võimekusega ja anda võimalikult head rahvusvahelist otsingu- ja päästeabi varingute korral.

Euroopa Liit korraldab igal aastal mitu Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi väliõppust (MODEX – Modules Exercise), mida kasutatakse pääste- ja koordinatsioonimeeskondade omavahelise koostöö harjutamiseks nii sündmuskohtadel kui ka ühises baaslaagris.

Õppuste peaeesmärk on simuleerida reaalset katastroofikeskkonda võimalikult tõetruult ning seeläbi tagada päästemeeskondade parem tegutsemine katastroofide tagajärgede kõrvaldamisel.

Õppus toimub Suurbritannias Merseyside’is 15.-18. märtsini. Õppusel osaleb ligikaudu 200 inimest.

EST-USAR on ModEX õppustel osalenud ka varem. 2018. ja 2016. aastal osaleti Taanis Tinglevis toimunud õppustel ning 2017. aasta juunis Portugalis toimunud õppusel.

Järgmine EU ModEX õppus toimub Saaremaal 11.-13. aprillini, kus omavahelist kriisikoostööd harjutavad erinevate Euroopa riikide meditsiinimeeskonnad.