Eesti varingupäästemeeskond naasis Türgist missioonilt

14. veebruari õhtul naasis Eesti varingupäästemeeskond EST-USAR Türgist missioonilt, kus aidati otsida maavärina ohvreid ning kaardistati katastroofi üle elanud piirkondade purustuste ulatust ja abivajadust.

35-liikmeline meeskond jõudis Türki 8. veebruaril, ligi 48 tundi pärast Türgilt rahvusvahelise abipalve saamist.

„Eesti ja Türgi on mõlemad Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi liikmed, mille mõte on solidaarsus – õnnetuse korral minnakse võimalikult kiirelt abivajajale appi. Meie meeskond oli valmis kohe Eestist liikuma ja tegi kohapeal väga head tööd. Küll aga peame mõtlema menetlusprotsesside lihtsustamisele, et rahvusvahelise päästemeeskonna saaks kiiremini välja saata. Rusudest inimeste päästmisel on aeg kõige tähtsam,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Eesti sise- ja välisministeerium koos Päästeametiga reageeris Türgi rahvusvahelisele abipalvele pärast 6. veebruari varahommikul riiki tabanud maavärinat. Varingupäästemeeskond EST-USAR töötas Türgis Hatay provintsis nädala jooksul 22 sündmuskohas, üle kontrolliti 50 hoone rusud. Ellujäänuid Eesti päästemeeskonnal rusudest välja tuua paraku ei õnnestunud, otsingutöödel kanti varisenud hoonetest välja kaks hukkunut. EST-USAR oli esimene sellesse piirkonda jõudnud päästemeeskond.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul tuli nädal tagasi nii riigil kui ka otsingu- ja varingupäästemeeskonnal reageerida kiiresti olukorras, kus informatsioon oli puudulik ning küsimusi rohkem kui vastuseid. „Tunnustan kõigepealt igaüht 35-liikmelisest meeskonnast, kes tegutsesid ennastsalgavalt keerulises ja väheste juhtnööridega olukorras, kus mastaapsed purustused olid kaasa toonud suure hulga ohvreid, kannatanuid ja kodu kaotanud ahastuses inimesi ning samas tuli kõige selle taustal tagada ka abistajate endi ohutus. Türgi toetamine annab meile kindlustunnet, et kui Eesti peaks tulevikus paluma Euroopa Liidu elanikkonnakaitsemehhanismi raames abi, siis on meil toetavaid liitlasi. Kindlasti kohtun lähiajal EST-USAR meeskonnaga, et analüüsida täpsemalt saadud kogemusi ja lisaks vaadata kriitilise pilguga üle, mida riik oleks saanud korraldusliku poole pealt paremini teha. Üks on selge, EST-USAR meeskond on missioonitundega professionaalid, kelle teadmiste ja oskuste peale saab kindel olla nii Eestis kui ka mujal,“ lausus Läänemets.

Päästemeeskonnal oli kaasas 14 tonni varustust, selle hulgas meeskonna tagala (toit, vesi, telgid, välivoodid jms), päästevarustus ja -seadmed ning meditsiinivarustus. Lisaks otsingu- ja päästetööle anti kohalikele esmaabi ning kaardistati katastroofi ulatust – Harbiyes on purunenud pooled hoonetest, Antakya keskosas saanud kahjustada lausa 95% ehitistest. Linnade taristu on suures osas hävinud ning koduta jäänud inimesed vajavad kiiremas korras peavarju ja humanitaarabi. Ka EST-USAR jättis katastroofipiirkonna meedikutele abiks ravimeid ja esmaabivahendeid, samuti anti kohalikele üle Eesti meeskonnast üle jäänud kütus.

Pääste- ja meditsiinimeeskonna saatmiseks Türki eraldas välisministeerium 400 000 eurot.

„Laastav maavärin on jätnud osa Türgist rusude alla ja tänaseks on hukkunute arv tõusnud üle 30 000. Purustuste all ja kadunud on kardetavasti veel tuhandeid inimesi. Eesti otsingu- ja päästemeeskond oli valmis esimesel võimalusel Türgi inimestele appi minema ja tegi selles mastaapses kriisis väga kiirelt olulist tööd, aidates otsida maavärina ohvreid, tagada inimestele vajalik esmaabi ja kaardistada edasist abivajadust. Minu suur tänu päästemeeskonnale nende pingutuste eest,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

EST-USAR on osalenud välismissioonil Pakistanis aastal 2005. aastal ning reageerinud hoone varingule Kivi-Vigalas 2020. aastal.

Türgi missioonist leiab pilte siit ning meeskonna saabumisest siit.