Eile avati Aa külas viiepäevane päästeala noortelaager

17.-21. juunil toimub Ida-Virumaal Aa külas päästeala noortelaager vene emakeelega noortele. Laagris osaleb 106 noort Ida-Virumaalt.

Noortelaager on president Kersti Kaljulaidi algatatud ja USA saatkonna rahastatud ja toetatud koostööprojekt, mis on suunatud Ida-Virumaa venekeelsete noorte paremale integreerimisele läbi päästeala tegevuste.

17. juunil saabusid laagrisse Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, USA saatkonna Eestis ajutine asjur Elizabeth Horst ning USA armee kadetid.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid tutvus laagri tegevustega ning rääkis lastega.

Pöördudes laste poole sõnas Kersti Kaljulaid: „Inimene peab olema alati valmis oma võimaluste piires reageerima. Ma olen täiesti kindel, et pärast seda laagrit teate teie väga hästi, kuidas reageerida ja te teate ka oma võimalusi. Loomulikult need võimalused aasta-aastalt kasvavad, need suuremad lapsed, kes on käinud päästeringis, on juba teadlikud, kelle poole hädaolukorras pöörduda, kellele helistada. See on väga hea oskus. See on väga kasulik laager ja ma olen väga tänulik USA saatkonna ajutisele asjurile, kadettidele, kes täna aitavad seda päeva sisustada ja loomulikult meie enda Päästeametile, kes laagri korraldas. Sest lõppude-lõpuks, kui me vaatame, mis on Päästeameti tööülesanne, siis kitsalt võttes nad ei peaks neid laagreid tegema, aga laiemalt vaadates on Päästeameti ülesanne tagada ühiskonnas ohutus. Seega peavad päästjad tegelema ennetusega ja selles mõttes on selliste laagrite korraldamine ka Päästeameti asi.“

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul tal on väga hea meel, et presidendi kantselei, Ameerika saatkonna, Siseministeeriumi ja Päästeameti koostöös toimub sel aastal Virumaa noorteringide päästelaager.

„See on väga tähtis, et lastele pakutakse võimalust osaleda tasuta viiepäevases laagris, mille põhiteemaks on ohutus ja turvalisus. Tõstes laste teadmisi läbi teoreetiliste koolituste ja praktiliste harjutuste muudame me koos Virumaad turvalisemaks ja panustame lastesse. Minu jaoks on oluline, et selline projekt ei oleks ühekordne, vaid kestaks vähemalt viis ja rohkem aastat, sest siis on sellel ka mõju. Lastele meeldivad Päästeameti korraldatud laagrid ja neis on 17 aasta vältel saanud koolitust üle 4000 lapse ja noore,“ ütles Ailar Holzmann ja lisas, et ta tänab kõiki, kes Aa päästelaagri korraldamisse on panustanud väga palju enda töö ja isiklikku aega.

USA saatkond Eestis toetas Aa külas noorte päästelaagri korraldamist ühekordselt 25 000 USD suuruse summaga.

Fotod