Elanikkonnakaitse konverents 2020 seab fookusesse kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku

Homme, 22. jaanuaril toimub 15 aastat tagasi jaanuaris Pärnumaa rannaalasid tabanud erakordsele üleujutusele pühendatud "Lääne elanikkonnakaitse konverents 2020". Tänavune konverents on suunatud eelkõige kohalike omavalitsuste juhtidele ning elanikkonnakaitsega tegelevatele ametnikele.

Kuna omavalitsuse suurim vara on inimene ja uuringutest selgub, et vaid 15% Eesti elanikest on hinnanud oma valmisolekut kriisiks piisavaks, võtab Lääne päästekeskus arutlusele valmisoleku teemad, et leida ühiselt võimalused, kuidas elanikkonna teadlikkuse ja valmisoleku taset parendada.

"Kohalik omavalitsus kehtestab oma piirkonnas elutähtsat teenust osutavatele ettevõtetele toimepidevusnõuded, kooskõlastab riskianalüüsid ja hädaolukorralahendamise plaanid vee- ja kanalisatsiooniettevõtetele. Riskid peavad olema maandatud ja elutähtsad süsteemid peavad kriitilistes kohtades olema toimepidevad ka ulatusliku elektrikatkestuse korral. See tähendab, et vee- ja kanalisatsiooni või kütteteenust pakkuvate ettevõtete riskianalüüsidesse ja toimepidevusplaanidesse tuleb suhtuda täie tõsidusega," ütles Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla. Kui avariiolukorra tegevused ja alternatiivsed võimalused on läbi mõtlemata ja rakendamata, siis ongi rahvas hädas ning kogu kriisi lahendamise raskuskõver langeb kohalikule omavalitsusele.

"Kohalikud omavalitsused vastutavad elutähtsat teenust korraldava asutusena vee- ja kanalisatsiooni ning kaugkütte toimimise eest. Kõige pädevam hädaolukorra lahendaja on elutähtsat teenust osutav ettevõte ise, kui riskide realiseerumine ja alternatiivsed lahendused on varasemalt läbi mõeldud. Seetõttu on oluline toimepidevusnõuete ja tõhusa järelevalve kehtestamine teenust osutavatele ettevõtetele. Kõige suurem viga saab tekkida siis, kui toimepidevusnõuete kehtestamisele vaadatakse läbi sõrmede, sest ükski omavalitsusjuht ei suuda ise paremini vee- ja kanalisatsiooni või kaugkütte katkestusest tulenevat kriisi juhtida kui elutähtsat teenust pakkuv ettevõte ise," nentis päästekeskuse juht.