Elva Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone sai nurgakivi

4. novembril sai nurgakivi Elvasse Kirde tänavale rajatav ühishoone, mis avatakse 2023. aasta lõpus. Hoone maksumus on 7,5 miljonit eurot. Hoones saavad varju Elva päästekomando töötajad koos hulga metsakustutusvarustusega ning Tartu Politseijaoskonna Elvas tegutsevad töötajad.

Päästeametit esindas nurgakivi paika panekul peadirektor Kuno Tammearu, kes rõhutas senist head koostööd Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ning ehitajatega ja kinnitas usku, et hoone valmib maksimaalselt päästjate vajadustele vastav.

Elva ühishoone valmib KUU arhitektide poolt koostatud funktsionaalse kavandi tüüplahendusena, mille raames ehitatakse üle Eesti sarnaste vajadustega pääste ja politsei ühishooneid. Nende rajamisel on oluline keskkonnasäästlikkus, turvalisus ning hea töökeskkond. Elva ühishoone projekteerimisel on silmas peetud, et hoone oleks varustatud kaasaegsete ja tarkade tehnoloogiliste lahendustega nagu nt valgustuse ja häirete automaatika, päikesepaneelid ning kaughaldusega hooneautomaatika. Ruumide paigutusel on peetud oluliseks, et kõikjalt oleks tagatud operatiivautoni jõudmine, et väljasõit toimuks ühe minuti jooksul.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on uute ühishoonete rajamine oluline, et tõhustada veelgi sünergiat ja koostööd esmareageerijate vahel. „Peame hoidma inimesi, kes meid kaitsevad – nad väärivad korralikku palka, aga ka mõistlikke töötingimusi. Peame suutma pakkuda töötingimusi, mis meelitaks tööle uusi päästjaid ja politseinikke. Need hooned pole pelgalt operatiivsõidukite parkimiseks, vaid ka kohaks, kus leiab aset täiendav õpe, kus hoitakse end vormis, puhatakse väljakutsete vahel ning varustuse hooldamiseks ja hoidmiseks,“ ütles siseminister.„Elva päästjate jaoks on uus päästekomando väga oluline, et õnnetuste korral veelgi kiiremini inimestele appi jõuda,“ ütles Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. „Seni pidid nad väljakutsel jooksma kõigepealt kõrvalhoones asuvasse garaaži ja see oli meie jaoks juba liigne ajakulu.“ Klaos lisas, et Elvas on metsakustutuse erivõimekusega päästekomando, mistõttu peab uus hoone mahutama suurt hulka eritehnikat.

„Meil on suur au olla sisejulgeoleku ja turvalisuse tagamise mõistes väga tähtsa ühishoone ehitajaks, mis parandab oluliselt politseinike ja päästjate olme-, sportimis- ja töötingimusi,“ kinnitas KRC Ehitus OÜ juhatuse liige ja tegevjuht Siim Kroodo.

Hoone tellija on Siseministeerium, projekteerija ACTO CONSULT OÜ, arhitekt ja sisearhitekt Juhan Rohtla, Kuu OÜ. Ehitaja KRC Ehitus OÜ ja omanikujärelevalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht