Enamik kontrollitud hoonetest ei vastanud tuleohutusnõuetele

Päästeameti möödunud nädala kontrollkäikudest kortermajadesse ilmneb, et tuleohutusnõuete täitmisega on endiselt probleeme.

Möödunud nädalal kontrollis Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites ehk ühiskasutatavatel pindadel. Kokku külastati nädala jooksul 294 maja, milledest korras oli vaid 44 maja. Ülejäänud 250 majas leiti kokku 544 puudust.

„Varasemad kontrollid on näidanud, et kõige sagedamini on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrattad ja vana mööbel. Kurbusega tuleb tõdeda, et endiselt kasutatakse trepikodasid asjade hoidmise kohana. Need asjad saavad aga takistuseks juhtudel, kui hoonest on vaja kiirelt väljuda,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu.

Lisaks oli probleeme ka evakuatsioonipääsude ja tuletõkkeuste lahti hoidmise või nende puudumisega.

„Mitte ükski tuleohutusnõue ei ole tekkinud iseenesest ega ole üleliigne ning nõudeid ei ole vaja täita inspektori meeleheaks vaid ikka iseenda ja oma ohutuse tagamiseks. Tuli korteri piire ei tunne ja igale inimesele endale peaks korda minema, kuidas ta ohuolukorras võimalikult kiiresti kodust välja saab, et oma elu päästa,“ lisas Põllu.

Päästeameti kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, lisaks tehakse sellest aastast kontrollkäike reididena kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate. Tänavu on Päästeamet teinud kokku viis kontrollkäiku, neist kolm kortermajadesse, ühe haridusasutustesse ning ühe hoolekandeasutustesse. Aasta lõpus on plaanis kontrollkäigud kaubanduskeskustesse.