ERMis sai maha peetud Lõuna regiooni vabatahtlike päästjate sügisseminar

30. oktoobril toimus Eesti Rahva Muuseumis Lõuna päästekeskuse vabatahtlike päästjate koostööseminar, mis koroona tõttu juba aasta võrra edasi lükkunud oli. Seminaril said lõpuks kokku vabatahtlikud päästjad ja nende koostööpartnerid päästeametist. Ajastu iseloomule vastavalt oli osavõtjate ring veidi väiksem kui tavapäraselt, aga siiski oli Lõuna regiooni 34st vabatahtlike päästjate seltsingust esindatud 14.

Seminari teemad olid sel aastal kokkulepitult üle riigi ühised. Käsitleti vabatahtlike päästjate strateegiat aastani 2025 ja nende parema kaasamise kontseptsiooni ning põletavaid tööohutualaseid küsimusi. Juttu oli päästetöö osakonna koostatud analüüsidest, mis puudutavad vabatahtlikke päästjaid ja nende osutatavaid elupäästega seotud võimekusi. Veel said vabatahtlikud ülevaate ohutusportaali arengutest, mis peaks tulevikus lihtsustama vabatahtlikuks päästjaks saamist ja ka töö käigus tehtavate tegevuste ülesmärkimist. Uudse teemana käsitleti elanikkonna ulatuslikku evakuatsiooni. Ohutusjärelevalve valdkonna inspektor tegi sisuka ettekande tulekahjude tekkepõhjustest ja uurimisest.

Peale seminari oli soovijatel võimalus tutvuda ERMi väljapanekute ja näitustega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kokkusaamine oli väga asjalik ja nö silmast silma kohtumine on vajalik ning kasulik. Arvestades päästeameti fookusteemasid ühtse päästevõrgustiku kujundamisel on hea näha ja tunda, et endiselt on meie vabatahtlikud valmis varmalt tegutsema, et panustada oma kodukoha turvalisusesse. Selle kõige eest kõigile vabatahtlikele päästjatele suur tänu!

Tiit Piiskoppel
Lõuna päästekeskus
valmisolekubüroo vabatahtlike koordinaator