EST-USAR varingupäästemeeskond läbis edukalt reklassifitseerimise

29.11-1.12 läbis EST-USAR meeskond edukalt INSARAG-i (International Search and Rescue Advisory Group ehk Rahvusvaheline otsingu- ja päästealane nõuanderühm) akrediteerimise Portugalis.

Edukas tulemus sai saavutatud kõikide osapoolte ühise panuse ja pühendumise tulemusena. Kohapeal sai meeskond rahvusvaheliste hindajate poolt tagasiside, et on näha väga tugevat arengut, ning järjepidevat võimekuse arendamist. Võrreldes viimase klassifitseerimisega 2015. aastal oli meie meeskonna areng nende silmis muljetavaldav. Klassifiteerimise tunnistus kehtib 5 aastat.OCHA ning INSARAG

ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo ehk Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on ÜRO poolt 1991. aastal loodud büroo, mille tegevuse eesmärgiks on tõhustada humanitaaroperatsioonide koordineerimist ja töötada välja ÜRO agentuuride ja valitsusväliste organisatsioonide ühendatud abipalveid.

INSARAG on ülemaailmne võrgustik milles on enam kui 90 riiki ja organisatsiooni, mis kuulub ÜRO alla. INSARAG tegeleb otsingu- ja päästerühmade (USAR) seotud tegevustega mille siht on luua rahvusvaheline standard USAR meeskondadele ning metoodika rahvusvaheline koordinatsiooni jaoks mis on mõeldud meeskondadele reageerimise jaoks maavärina tagajärel laastatud suurõnnetustele. Standardite ning metoodika eesmärk tagab, et reageerinud meeskonnad toimivad ühtsete põhimõtete alusel, räägivad ühte keelt ning koordineerivad päästetöid ühtsetel alustel, mis väldib teineteise valesti mõistmist.

INSARAG asutati aastal 1991. Asutamise vajaduse initsiatiiv tuli otsingu- ja päästerühmade poolt kes tegutsesid koostöös Mehhiko maavärinal aastal 1985 ning Armeenia maavärinal aastal 1988.
Eesmärgiga vältida olemasolevate struktuuride kordamist loodi nõuanderühm olemasoleva humanitaar koordinatsiooni raamistikku ÜRO-s.

INSARAG on edukalt loonud ÜRO resolutsiooni 57/150, “Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance” aastal 2002. Viimase kahe kümnendi jooksul saavutatud edu nõuanderühma poolt on antud resolutsiooni tulemusena.

INSARAG-i peamine eesmärk on lihtsustada mitmesuguste rahvusvaheliste meeskondade omavahelist koostööd kes on valmis reageerima riikidesse mida on tabanud ulatuslikud suurõnnetused mis on tekitatud peamiselt maavärina tagajärjel.

INSARAG liikmelisus ja klassifitseerimine/akrediteerimine

INSARAG-iga liitumine on avatud kõikidele riikidele ja organisatsioonidele kes on seotud otsingu- ja päästetöödega urbaniseerunud aladel tegevustega. Kuna USAR meeskonnad reageerivad ülemaailmselt on meeskondadel soovitatav läbida INSARAG-i poolne klassifitseerimine.

USAR meeskond kes valmistub läbima INSARAG- i akrediteerimise protsessi, peab omama täielikku ülevaadet eeldatavast planeerimisest, ettevalmistusest ja nõuete läbiviimisest. Nõuete järgimise tulemusena on USAR meeskond valmis pakkuma professionaalset teenust, töötama koostöös teiste meeskondadega ning pakkuma õigeaegset elupäästvat abi elanikkonnale, keda on tabanud suurõnnetus.

INSARAG-i akrediteerimise protsess on nõudlik protsess mida ei tasu alahinnata ning nõuab täielikku administratiivset, finantsilist, operatiivset, meeskonna, mentori ning paljude teiste osapoolte ühist tuge, et tagada edu.

Akrediteerimise protsessis hindab hinnatavat meeskonda rahvusvahelistest hindajatest koosnev meeskond, kellel on oma organisatsioonipoolne toetus antud tegevuste jaoks. INSARAG sekretariaadil on andmebaas hindajatest kes on läbinud vastavad koolitused ning valitakse välja kandidatuuri alusel konkreetsele akrediteerimisele. Eesti meeskonda hindas rahvusvahelistest hindajatest koosnev ekspertide grupp, kes olid pärit Austriast, Türgist, Hollandist, Prantsusmaalt, Sveitsist, Malaisiast, Ungarist ja Inglismaalt.

2022. aastal reklassifitseeritud meeskonnad:

  • 25.04 – 01.05 USA 1 Fairfax
  • 01.09 – 04.09 Armeenia
  • 08.11 – 11.11 Jaapan
  • 20.11 – 24.11 Saudi Araabia
  • 29.11 – 02.11 Eesti Vabariik