Ettevõtte tulekustuti kontrollimata jätmine toob karistuse

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid käisid selle aasta esimestel nädalatel etteteatamiseta kontrollkäikudel ettevõtetes. 15 objektil leiti kaheaastase kontrollitähtaja ületanud kustuteid, mille eest määrati süüdlastele rahatrahvid. Kustuti on oluline abivahend, millega tuleõnnetusel ära hoida suuremad varakahjud ja tagada klientide ohutus.

Kontrolli tõestava sildiga käsikustuti
Pildi kirjeldus

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid leidsid kontrollkäikudel kaubandusasutustesse ja ettevõtetesse järjest kustuteid, mille kaheaastane kontrollitähtaeg on möödas. Sellise rikkumise eest määratakse lühimenetlusega kohe rahaline karistus. Sel aastal on pidanud 40 euro suuruse trahvi maksma juba 15 Lõuna-Eesti ettevõtte vastutavad isikud. „Kahju, et kustutite kontrolli on tahaplaanile jätnud just paljud väikeettevõtted ja poed, kus peab nõuetekohaselt olema üks või kaks kustutit,“ ütles Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Viljar Schmidt. „40 euro eest saab juba uue korraliku kustuti osta, kuid nüüd kulub raha trahvi maksmisele.“ Viljar Schmidt lisas, et loodetavasti ollakse tänu inspektorite tähelepanu juhtimisele edaspidi hoolikamad. Töökorras kustuti on tuleõnnetusel klientide ohutuse tagamiseks ja suuremate varakahjude ära hoidmiseks kiireim abivahend.

Lõuna päästekeskuse inspektorid jätkavad ootamatuid kontrollkäike ettevõtetesse, kus tähelepanu all on esmaste kustutusvahendite õige paigutus ning et kustuti töökorras olek oleks kontrollitud. Tulekustuteid tuleb kontrollida iga kahe aasta järel, mille tõenduseks kleebitakse kustutile seda kontrollinud isiku allkirjaga nõuetekohane silt. Kustutite hoolduse kõrval pööratakse tähelepanu ka signalisatsioonisüsteemide hooldusele.

Veel jälgivad inspektorid kontrollkäikudel evakuatsiooniteede läbitavust ja et tuletõkkeuksed oleksid nõuetekohaselt suletud ja evakuatsiooni väljapääsud oleks lihtsasti võtmeta seest poolt avatavad.