Fotod: Päästeamet tunnustas aumärgiga 123 inimest

Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid teisipäeval 123 inimesele üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustati nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.

„On kirjeldamatult uhke tunne ja suur rõõm tunnustada päästeteenistuse aumärgiga nii paljusid tublisid inimesi, kes on aastate jooksul üles näidanud täielikku professionaalsust ootamatute ja keeruliste sündmuste lahendamisel. Turvalisus algab igaühest endast, on väga liigutav näha, et meie hulgas on vapraid inimesi, kes otsustaval hetkel ei kaota pead, vaid tegutsevad,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Iga aumärgiga tunnustatu on andnud hindamatu panuse ohutu, hooliva ning turvalise Eesti loomisele, kus kõigil on hea elada. Minu siiras tänu teile kõigile!“ tänas Jaani.

„Igal täna aumärgi pälvinud inimesel on suur roll turvalise Eesti loomises. Päästeameti töötajate, vabatahtlike, sõprade ja koostööpartnerite abiga muudame meie kodumaa paremaks. Tegutseme ka edaspidi ohutuma Eesti nimel. See on teekond, millel pole lõpp-punkti, aga ometi on see sillutatud võitudega, mis näitavad selgelt, et meie tööl on mõte. Iga inimene päästevõrgustikus päästab,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Tunnustuse pälvis 123 inimest, nende hulgas on Päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 40 aastani. Üle anti 4 Päästeteenistuse kuldristi, 19 Päästeteenistuse hõberisti, 69 Päästeteenistuse medalit, 9 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 21 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ning üks missioonimedal. Lisaks anti üle Siseministeeriumi tänukirjad.

Päästeteenistuse kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse hõberist antakse tunnustusena keerukate päästetööde juhtimise, samuti silmapaistvate teenete eest päästealal. Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel üles näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal. Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt tubli teenistuse eest Päästeametis. Päästeameti teenetemedal hõbedaste tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale vähemalt 10-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on näidanud üles vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.

Tunnustatute nimekirjaga saab tutvuda SIIN.

Fotod sündmusest leiate SIIT. Fotode autor on Eve Naaber.