Haridusasutuste teadlikkus tuleohutusnõuetest on võrreldes mullusega paranenud

Haridusasutuste teadlikkus tuleohutusnõuetest on võrreldes mullusega paranenud

Septembris külastasid päästeameti inspektorid haridusasutusi ning jagasid nõuandeid tuleohutuse tagamiseks. Tänavu keskenduti eelkõige evakuatsioonile ning uuest koroonaviirusest tingitud ümberkorraldustele.

„Võib öelda, et haridusasutuste tuleohutusnõuete alane teadlikkus on paranenud ning koolides ja lasteaedades on tehtud ära väga suur töö – hooned on ehituslikult heas korras ning evakuatsiooninõuete täitmise vajalikkust teadvustatakse järjest enam. Vaatamata sellele tuli aga seegi kord puuduste hulgas esile asjaolu, et mitmetes hoonetes ei olnud tagatud ohutu väljapääsemine,“ selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe ning lisas, et kontrollkäikudel avastatud peamised puudused olid seotud just korralduslike küsimustega.

Eraldi saab puuduste osas tuua välja koroonaviirusest ja selle mõjust põhjustatud vajakajäämised. „Mõningates haridusasutustes hoiti lahti tuletõkkeuksi, et inimesed neid ei puutuks,“ tõi Tagne Tähe välja levinud vea. „Tuletõkkeuks peab tegelikult olema kogu aeg suletud, sest ainult siis täidab see õnnetuse korral oma funktsiooni,“ lisas ta.

Samuti on koroonaviiruse leviku tõttu jäänud ära mitmed tulekahju korral tegutsemise õppused. „Inspektorid tuletasid koolidele ja lasteaedadele meelde, et tulekahjuõppuseid võib praegustes oludes korraldada loovalt – näiteks käitumise läbi arutamise ja skeemil läbi mängimise teel. Kindlasti tuleks õppused ära korraldada, sest tegu on hoonetega, kus viibib korraga palju inimesi ning on oluline, et iga inimene teaks ja tuletaks meelde, kuidas tulekahju puhul käituda,“ rõhutas Tähe.

Päästeamet nõustas ligi kaks nädalat kestnud reidi käigus 320 haridusasutust üle kogu Eesti.