Hiiumaa ning Vormsi rannikutel uusi reostatud piirkondi avastatud ei ole, puhastada on jäänud kaks laidu

Tänaseks on Hiiumaa ja Vormsi rannikuosad üldjoontes masuudireostusest puhtaks saanud. Tuule mõjul toob meri rannikule reostuse jääke küll veel nädalaid, kuid selle pideva seire ja korjamisega tegelevad Päästeamet, Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Hiiumaa ja Vormsi vallad ning vabatahtlikud.

Uut reostust rannikule lisandunud ei ole, kuid märgates suuremat reostust, võib selle turvaliselt kokku korjata, paigutada olemasolevatesse kogumiskonteineritesse ning teada anda riigiinfotelefonile 1247. Niisuguste masuuditükkidega, mida nende väiksuse tõttu on keeruline kokku korjata, saab loodus üldjuhul ise hakkama. Reostust avastades, tuleks sellest hoida eemale lapsed ja lemmikloomad ning võimalusel piirata kariloomade ligipääsu.

Laidude seire ning vajadusel koristamisega tegelevad Keskkonnaamet ja Politsei- ja Piirivalveamet, kaasates vabatahtlikke. Hetkel on vaja on veel koristada Harilaid, Pasilaid ja Tahkuna majaka läänetipu osa. Laidude masuudireostuse likvideerimisega loodetakse lõpuni jõuda sel nädalal.

Ulatusliku rannikureostuse tekkepõhjus on siiani teadmata, selle välja selgitamisega tegeleb Keskkonnaamet.