Hoia jaanilõkkel silm peal!

Jaanipäeva tähistamine tule süütamisega on meie igivana komme ja iga eestimaalase südames. Tähistame jaanipäeva üheskoos ja ohutult. Lisa oma lõke kaardile ja ole seltskonna lõkkevalvur!

Jaanipäeval tullakse kokku igas Eestimaa paigas ja süüdatakse traditsiooniline tuli. Selleks, et päev positiivsel joonel mööduks, tuleb silmas pidada ka kõiki tuleohutusnõudeid, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli väga kiire levima. 
Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanilaupäeval ja jaanipäeval valima endi seast jaanitule valvurit, kes vastutaks selle eest, et jaanitule tegemisel oleks järgitud kõiki tuleohutusnõudeid, ei jätkas tuld hetkekski järelevalveta ning kannaks hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.

Sul on võimalus Sinu vastutada olev jaanitule asukoht kanda meie ühisele veebikaardile.
LISA KAARDILE JAANITULI SIIN
Jaanijuhi meelespea:
Jaanilõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele hoonest vähemat 15 meetri ja metsast 20 meetri kaugusele ning hoia lõkkeaseme ümbrus puhas vähemalt 0,5 raadiuses süttivast materjalist. 
Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (tuule kiirus alla 5,4 m/s). Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid.
Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.
Avalikel üritustel lõkete tegemine peab olema kooskõlastatud päästeasutusega. Samuti ei tohi suurt lõket süüdata linna territooriumil ilma loata!
Kodulõkete tegemisest päästeteenistust teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb silmas pidada igal juhul. 
Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, nt pangetäis vett või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, ning viimane pidutseja või grillija peab kandma hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.
Hoia kindlasti käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda. Loodusesse minnes tee endale selgeks oma täpne asukoht, sest abi saabumise kiirus sõltub teejuhiste täpsusest. Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.