Ida- ja Lääne-Virumaa 83 kodu saavad tuleohutumaks

Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ raames parandatakse Ida-Virumaal 44 kodus ja Lääne-Virumaal 39 kodus tuleohtlikud elektrijuhtmestikud ja küttesüsteemid.

Ida-Virumaal tehakse korda 19 kodu küttesüsteem, elektrisüsteem parandatakse 22 kodus ja mõlemad saavad korda kahes kodus, lisaks saab üks kodu ka uue gaasisoojendi. Lääne-Virumaal saab küttesüsteem korda 26 kodus, elektrisüsteem 8 kodus ja mõlemad 5 kodus.

Ida päästekeskuse ennetuspartner Liina Järvile teeb heameelt, et sel aastal tehakse võrreldes varasemate aastatega tuleohutumaks rohkem kodusid, kus on kasvamas lapsed. „Oleme tänulikud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, kes on nende kodude ohutuses kahelnud ja kutsunud päästjad tuleohutuse teemal nõustama. Projekti lõpuks saavad tuleohutuma kodu 13 Virumaa lasterikast peret,“ märkis Järvi.

Päästeameti, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ühise üle-eestilise projekti eesmärk on tuleohutumaks muuta kodud, mille elanikud end ise aidata ei saa: lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Abisaajad valivad koostöös välja kohalikud omavalitsused ja päästeamet. Sellel aastal on liitunud projektiga kõik kahe maakonna omavalitsused. Kodude tuleohutuse projekti tööde elluviimiseks on ameti toetuse suurus 235 000 eurot, millele on omavalitused lisanud üle 82 000 euro.

2022. aastal tehti Ida-Virumaal 21s ja Lääne-Virumaa samuti 21s kodus korda tuleohtlikud elektrijuhtmestikud ja küttesüsteemid, mõnes kodus mõlemad. Päästeameti jätkab 2018. aastal alguse saanud projekti vähemalt aastani 2026. Kokku on aastate jooksul saanud abi 335 Ida- ja Lääne-Virumaa majapidamist.

Eestis põleb eluhooneid igal aastal mitu korda enam kui Põhjamaades, põhjuseks asjaolu, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Tulesurmade statistika kohaselt on suurimaks riskirühmaks nendes samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed. Ainuüksi eelmisel nädalal hukkus eluhoonetulekahjudes 4 eakat inimest. Eestis tervikuna saavad kõige enam inimeste kodudes tulekahjud alguse suitsetamisest, elektriseadmetest- ja süsteemidest ning lahtise tule kasutamisest. Eluhoonete tulekahjud on Ida-Virumaal alguse saanud kõige enam hooletust suitsetamisest ning elektriseadmete ja elektripaigaldiste riketest, Lääne-Virumaal peamiselt küttesüsteemidest ja nende kasutamisest.

Kodu tuleohutuse nõustamiseks võib kutsuda päästjad endale koju helistades tasuta ööpäevaringselt riigiinfo telefonile 1247.