Ida- ja Lääne-Virumaal lõõmab mitu suurt metsatulekahju

Suur osa Lääne-ja Ida-Virumaa ning Harjumaa päästeressurssidest on hõivatud mitme samaaegse laiaulatusliku metsakutulekahju kustutamisega. Kokku kutsuti regionaalne staap.

Ida regioonis on päästjad täna rinda pistnud 3 suure metsa- ja maastikutulekahjuga, lisaks on toimunud ka muid väiksemaid sündmusi. Suur osa päästeressursist on praeguseni kustutustöödega hõivatud.

  • Täna kell 12.20 teatati Häirekeskusele ulatuslikust raiesmiku põlengust ligi 6 ha suurusel alal Kiiva külas Haljala vallas. Sündmuskohal tegelesid kustutustöödega Kunda, Rakvere, Väike-Maarja, Tapa, Loksa ja Kiviõli kutselised ning Võsu ja Rannu vabatahtlikud päästjad.
  • Kell 15.39 said päästjad väljakutse Tapa valda Läste külla, kus põleb ligi 10 ha suurusel alal Lehtse turbakarjäär ja mets. Sündmuskohal tegelevad kustutustöödega Aravete, Kehra, Koeru, Kose, Pirita, Lasnamäe, Narva ja Narva-Jõesuu kutselised ning Kadrina, Järva-Jaani, Aegviidu ja Alansi vabatahtlikud päästjad. Lisaks on kustutustöödele kaasatud Politsei- ja Piirivalveameti kopter.
  • Kell 16.57 teatati Häirekeskusele ulatuslikust metsapõlengust ligi 1,5 ha suurusel alal Konsu külas Alutaguse vallas Niinsaarel. Sündmuskohal tegelesid kustutustöödega Iisaku, Mustvee, Jõhvi ja Sillamäe kutselised ning Mäetaguse ja Jaama vabatahtlikud päästjad. Päästeamet palub Illuka ja Iisaku ümbruses elanikel hoida aknaid ja uksi suletuna ning välja lülitada ventilatsioon. Suitsusest alast tuleb lahkuda ning püüda vältida tervisele kahjuliku suitsu sissehingamist.

Kokku kutsutud Ida-Eesti regionaalne staap jälgib tekkinud olukorda ning kindlustab, et pikka aega kestvate maastikutulekahjudega samaaegselt toimuvatele väljakutsetele jaguks Ida- ja Lääne-Virumaal päästevõimekust. Sündmustele reageerimine on tagatud reservpääste meeskondadega. Hetkel võib abi kohale jõudmine mõnevõrra viibida, kuid ükski väljakutse teenindamata ei jää.

Nädalavahetuse jooksul on päästjatel tulnud metsa- ja maastikutulekahjusid kustutamas käia 37. korral. Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud enam kui 660 tulekahjule metsas ja maastikul.

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine.

Ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Grillimine ja lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud ning esmased tulekustutusvahendid olgu käepärast. Võimalusel aga tasub sealgi tule tegemist vältida.

Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning metsades on äärmiselt suur tuleoht. Uue nädala alguseks prognoosib Keskkonnaagentuuri ilmateenistus sooja kuni 31 kraadi, saju võimalus on väike. Seega suureneb tuleoht veelgi.

Vaata ohutu lõkke tegemise reegleid ka siit.