Ida Kõmin 2020: demineerijad korjasid kokku üle 1000 lõhkekeha

Päästeameti demineerijad koostöös Kaitseväe demineerijatega leidsid ja hävitasid Ida-Virumaal nädala jooksul otsingute ning inimestelt laekunud info põhjal tehtud väljakutsete tulemusel kokku 1191 lõhkekeha. Nende hulgas on mürsud (566), miinipilduja miinid (451), üks lennukipomm ning 164 granaati.

Aktsiooni Ida Kõmin eesmärk oli puhastada Toila valla ja Valaste joa lähedal asuvad alad ning Sirgala ja Auvere vaheline territoorium Teise maailmasõja ajast pärit lõhkekehadest ning muuta piirkond seeläbi ohutumaks.

Ida-Eesti pommigrupi juhataja Rauno Raidloo sõnul tuli kõige rohkem leide välja Sirgala ja Auvere vaheliselt alalt. „Kõikide nende kohtade puhul oli tegemist sõjatandriga, kus inimesed surid. Üks suurem leidude kogus tuli ka teataja abil. Nimelt leidis seeneline suurema koguse lõhkekehasid. Meie spetsialistid kontrollisid ala üle ja leidsid sealt lõpuks 181 lõhkekeha,“ ütles Raidloo.

Raidloo lisas, et Ida Kõmin läks edukalt tänu kõikide parterite heale koostööle. Erilist tänu väärivad kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi demineerijad, kes toetasid meid oma personali, tehnika ja muu ressursiga. Lisaks ei saa unustada Ida Päästekekuse panust,” sõnas Ida-Eesti pommigrupi juhataja.

Ida Kõminal osalesid Päästeameti demineerimiskeskus (Kõik pommigrupid: Ida, Lõuna, Lääne ja Põhja), Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi demineerijad ja tehnika, Maanteeamet, Keskkonnaamet, Häirekeskus, Politsei- ja Piirivalveamet ning Ida Päästekeskus.

Demineerimiskeskus palub kõiki, kes on leidnud või omavad lahingumooona /lõhkematerjali, teavitada sellest Häirekeskust telefonil 112. Häirekeskus edastab informatsiooni demineerijatele.