Ida päästekeskuse inspektorid kontrollivad juunikuus majutusasutuste tuleohutust

Ida päästekeskuse inspektorid kontrollivad 29. maist kuni 18. juunini Ida- ja Lääne-Virumaa hooajaliste majutusasutuste tuleohutust.

Reidi käigus kontrollitakse hotellide, motellide, võõrastemajade, puhkekodude, külalistemajade ja muude majutushoonete esmaste kustutusvahendite olemasolu ja hooldatust, evakuatsioonivalgustuse ja -teede korrasolekut, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist ja hooldatust ning tuletõkkesektsioonide olemasolu ja korrasolekut.

„Kuna tulekahjude üheks enamlevinumaks põhjuseks on probleemid elektriga, siis juhime omanike tähelepanu kohustusele tellida elektripaigaldiste korraline audit kord 10 aasta jooksul. Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümber ehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha kord viie aasta jooksul,“ selgitas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim. Ta lisas, et selle aasta kontrollkäigul pööratakse kindlasti tähelepanu ka külastajatele renditavate saunade küttesüsteemide korrasolekule.

Viimati 2021. aastal läbi viidud reidi käigus kontrolliti Ida päästekeskuse inspektorite poolt 41 majutusasutust, neist Ida-Virumaal 19 ja Lääne-Virumaal 22. Puudusi oli 28 asutuses. Enamasti olid puudused esmaste kustutusvahenditega, need kas olid puudu või oli nõuetekohane kontroll-hooldus teostamata. Murekohaks olid samuti põlevmaterjali ladustamine mittenõuetekohaselt, tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsioonivalgustuse nõuetekohaste korrashoiutoimingute tegemata jätmine ning evakuatsiooniustel väändenuppude ehk n-ö libliksuluste puudumine.