Ida-Virumaal toimub Ida Kõmin 2020

21.-24. septembrini on Päästeameti demineerijad suurte jõududega Ida-Virumaal, et otsida ja kahjutuks teha lõhkekehi. Kõik leitavad ja hävitatavad lõhkekehad aitavad muuta ohutumaks ümbritsevat keskkonda.

Seoses sellega kutsume üles ka kõiki kogukonnaliikmeid teavitama lõhkekehadest ja võimalikest lõhkekehade leiukohtadest numbril 112.

Plaanilised demineerimistööd koondnime Ida Kõmin all toimuvad Ida-Virumaal esimest korda. Demineerimistööd toimuvad Toila vallas, Valaste joa läheduses ning Sirgala ja Auvere vahelisel territooriumil. Seoses töödega on suletud Saka-Ontika-Toila maantee alates Valaste joast 1 km Saka suunas (iga päev vahemikus kell 8.30-18.00).

Ida-Eesti pommigrupi juhi Rauno Raidloo sõnul on Ida Kõmin Päästeameti demineerimiskeskuse tööplaanist tulenev planeeritud demineerimistöö.

„Planeeritud tähendab seda, et lähtutakse kõige viimasest infost ja statistikast, et saavutada maksimaalne tulemus maksimaalse ressursi kasutamisel. Kõik pommigrupid teevad ühise pingutuse, et mõni konkreetne ala, kus on tavapärasest suurem kontsentratsioon lõhkekehasid, ära puhastada,“ selgitas Raidloo.

Plaanilisi demineerimistöid on korraldatud alates 2015. aastast: aastatel 2015 ja 2016 Tallinnas Männikul, aastatel 2017, 2018 ja 2019 Saaremaal ja nüüd Ida-Virumaal.

Ida Kõminal osalevad Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijad ja Kaitseväe 1. Jalaväebrigaadi Pioneeripataljoni Demineerimiskeskuse demineerijad.

Kutsume veel kord üles kõiki kohalikke elanikke lõhkekehadest teavitama. Kui keegi on leidnud mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis andke sellest kindlasti teada hädaabinumbril 112. Kahtlast eset ei tohi mingil juhul ise puutuda! Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Väljasõidu eest kelleltki tasu välja ei nõuta.

Ole ettevaatlik!

  • Leides lõhkekeha ÄRA SEDA PUUDUTA! Helista numbril 112!
  • Eemaldu ohtlikust esemest
  • Teavita teisi läheduses viibijaid võimalikust ohust
  • Võimalusel piira ala ja tähista ohu olemasolu
  • Võimalusel oota abi ära

Lisainfo

Lisainfot on võimalik saada päästeala telefonil 1524.