Ida-Virumaalt saadi kätte ligi 900 lõhkekeha

Nädal aega kestnud talgute Ida Kõmin käigus saadi Ida-Virumaa maapõuest kätte 869 lõhkekeha, nende hulgas 393 mürsku, 203 miinipilduja miini, 2 lennukipommi ning 207 granaati, 6 tankimiini, lisaks rakette, padruneid ja sütikuid.

Põhja-Eesti pommigrupi juhataja ning demineerimistööde juht Raido Taalmann rääkis, et erakordsematest leidudest tulid seekord välja kaks suurekaliibrilist mürsku ja ka üks Esimeses maailmasõjas kasutusel olnud lõhkekeha. Kõik nädala jooksul leitud lõhkekehad hävitati.

„Lõhkekehad, mille olukord võimaldas transportimist, hävitati hävituskohas ja need, mis olid väga halvas seisus, hävitati kohapeal. Seekord oli kohapealset hävitamist üsna palju,“ märkis Taalmann.

Aktsiooni Ida Kõmin eesmärk oli puhastada Toila valla ja Valaste joa lähedal asuvad alad ning Sirgala ja Auvere vaheline territoorium Teise maailmasõja ajast pärit lõhkekehadest ning muuta piirkond seeläbi ohutumaks.

Leides mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, tuleb sellest kindlasti hädaabinumbril 112 teada anda. Kahtlast eset ei tohi mingil juhul ise puutuda.

Demineerimistöödele olid kaasatud ligi 40 inimest Päästeameti demineerimiskeskusest ja Kaitseväe demineerimiskeskusest.

Päästeameti demineerijad teevad plaanilisi demineerimistöid eri piirkondades vähemalt kord aastas, Ida-Virumaal viimati 2020. aastal. Toona leidsid demineerijad kokku 1191 lõhkekeha. Nende hulgas oli 566 mürsku, 451 miinipilduja miini, üks lennukipomm ning 164 granaati.