Ilmus Päästeameti aastaraamat

Päästeamet andis välja aastaraamatu, kus võetakse kokku 2020. aasta arvudes ja faktides, tuuakse välja olulised saavutused ja seletatakse lahti aasta suuremad sündmused.

Möödunud aasta oli mitmete näitajate poolest Päästeametile heas mõttes rekordiline: hoone-, kodu- ning metsa- ja maastikutulekahjude hulk oli taasiseseisvunud Eesti väikseim. Tulekahjudes hukkus 36 inimest. Seevastu oli mullu viimase viie aasta suurim veeõnnetustes hukkunute arv – 58, mis on poole rohkem kui 2019. aastal. 2020 aasta oli COVID-19 pandeemia tõttu raske ja pretsedenditu nii terve maailma kui ka Päästeameti jaoks.

Kriisi lahendamine ja kriisiks valmisolek on üks Päästeameti põhitegevusi ning selles tonaalsuses aasta mööduski. „Jah, loomulikult seisame tule- ja veeohutu keskkonna ja ohutuskultuuri kasvatamise eest kõige laiemas mõttes. Teeme ennetustööd, reageerime tule- ja veeõnnetustele, neutraliseerime lõhkematerjali ja keemiareostust, päästame kõrgusest ja sügavusest. Aga kriis ja selleks valmisolek on lahutamatu osa tänasest maailmast,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Ohutu ja turvaline ühiskond tähendab muuhulgas seda, et iga tasand – riik, kohalik omavalitsus, ettevõtted ja eelkõige inimene ise – on kriisiks valmis ja saab hakkama,“ lisas Tammearu.

2020. aastal sai Päästeamet 25 822 väljakutset, aasta jooksul oli 14 881 päästesündmust. Päästeti 301 inimest, hoiti ära 358 252 702 euro väärtuses varakahju ning viidi läbi 19 765 kodunõustamist. Tulekahjusid registreeriti 3990, veeõnnetusi 341.

Päästeameti eestikeelne aastaraamat on SIIN ja ingliskeelne SIIN.