In Memoriam

24. oktoobri hommikul lahkus ootamatult meie seast kauaaegne tuletõrjetöötaja, ekspert, ajaloolane ja õppejõud Heikki Perli.

Heikki sündis 20. juulil 1949. aastal Pärnu linnas vanemate Helge ja Ingo perre. Tema lapsepõlv möödus Pärnu linnas ja Vändra alevis. Oma lapsepõlvemälestustes on oma koht Dodge tuletõrjeautol, mis täna kuulub tänu Heikkile Eesti Tuletõrjemuuseumile.

1967. aastal lõpetas Heikki Pärnu 2. keskkooli ja jätkas õpinguid TPI-s. Pärast armees teenimist lõpetas ta 1975. aastal TPI füüsika-matemaatika teaduskonna.

Õpingute lõpetamise järel asus Heikki tööle ENSV Siseministeeriumi Tuletõrje Valitsusse tuletõrje uurimislaboratooriumi insenerina ja hiljem vaneminsenerina. 1977. aastast sai temast Kohtuekspertiisi Laboratooriumi mittekoosseisuline ekspert. Alates 1982. a. töötas ta Tuletõrje Valitsuse tulekahjude uurimise sektori ülemana.

1986. aastal asus ta tööle Siseministeeriumi Uurimisvalitsuse vanemuurijana, hiljem edutati teda eriti tähtsate asjade vanemuurijaks. Eesti Uurimisameti nõuniku ametikohal töötas ta 1991. aastast, 1993. aastal sai temast Kohtuekspertiisi Büroo abidirektor. Kokku teenis ta politseiametnikuna natuke üle 20 aasta.

1993. aastast siirdus ta osaliselt erasektorisse ning töötas kahjukäsitluseksperdina tulekahjude alal. Sisekaitseakadeemias töötas ta õppejõuna 2020. õppeaastani. 2003. aastal andis Heikki esmakordselt riiklikult tunnustatud eksperdi vande ning asus täitma tööülesandeid riiklikult tunnustatud tulekahju eksperdina. 2003. aasta dokumentidest tuleb välja, et ta on oma senise karjääri jooksul teostanud ligikaudu 2000 tulekahju ekspertiisi, millest pooled on olnud kohtuekspertiisid.

Kõige selle kõrvalt oli ta aktiivne vanasõidukite- ja vanatehnikahuviline. Eesti vanatehnikaliikumise algusaastatel oli Heikki veo- ja tuletõrjetehnika üks käilakujusid, kes vedas meie vanatehnikaliikumise ka läbi muidu üsna kurva eelmise sajandi viimase kümnendi. Eesti Tuletõrjemuuseumi vanade autode kollektsioon on päästetud, taastatud ja hoitud suuresti tänu Heikkile. Olemas on entsüklopeedilise täpsusega kirjutatud käsikirjad Eesti tuletõrjeautode ajaloost, mis ootavad avaldamist.

Heikki teened Eesti Vabariigi ees ja panus kultuurilukku on märkimisväärsed. Kahjuks lõppes see teekond liiga vara.

Heikki ärasaatmine toimus 2. novembril Pärnamäe krematooriumi suures saalis.

Ivo Paulus

Eesti tuletõrjemuuseumi juhataja