Inspektorid leidsid tuleohutuses puudusi enam kui pooltes Virumaa hoolekandeasutuste hoonetes

Septembris inspektorite kontrollitud Ida- ja Lääne-Virumaa 49 hoolekandeasutuse hoonetes leiti tuleohutuses puudusi enam kui pooltes.

Ida-Virumaa 28 üld- ja erihooldekodu hoonestest olid puudused 21 hoones, Lääne-Virumaa 21 kontrollitust kuues. Enamasti olid probleemid tulekustutite ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (ATS). Tulekustutid olid kas kontrollimata, polnud töökorras või polnud märgistus piisav. ATSi puhul oli ühes asutuses seade rikkis, teises kohas oli märgistus puudulik ja märgistamata oli päästemeeskonna sisenemistee. Mõnest hoonest leiti väljapääsuteedel põlevmaterjali, mille ladustamine sellistes kohtades ei ole lubatud, sest takistab ohu korral inimestel ohutult evakueeruda. Lühimenetlusega määrati kokku trahv neljas asutuses.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siimi hinnangul on hoolekandeasutuste tuleohutusalane olukord küllatki sarnane varasematele aastatele ning eristuvad Ida-Virumaa asutused. „Tulekustutite kontrollimine ja nende kättesaadavus majas näitab leiget suhtumist tuleohutusse,“ märkis Siim. Ta soovitab töötajatel endil märgata ja juhtida oma juhtide tähelepanu kustutite seisukorrale.

ATSi hooldusel tuleks kursis olla, millise teenuse eest makstakse, sest vaid seadme hoolduslepingu sõlmimine ei vabasta vastutusest. „On oluline, et seade oleks korrektselt hooldatud ja töötajad oskaksid ohu korral õigesti käituda. Soovitame leida aega ja uurida hooldaja tähelepanekuid ning mõelda, kas midagi vajab ohutuse vaates töökorralduses muutmist,“ pani ohutusjärelevalve büroo juht südamele.

Inspektorid kontrollisid 11. - 20. septembril kahe maakonna hoolekandeasutustes esmaste kustutusvahendite olemasolu ja hooldatust, evakuatsioonivalgustuse ja -teede korrasolekut, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist ja hooldatust ning tuletõkkesektsioonide olemasolu ja korrasolekut.