Inspektorid leidsid tuleohutuses puudusi ligi pooltes Virumaa hoolekandeasutuste hoonetes

Märtsikuus Päästeameti inspektorite kontrollitud Ida- ja Lääne-Virumaa 43 hoolekandeasutuse hoones leiti vaatamata eelteavitusele tuleohutuses puudusi ligi pooltes asutustes.

Ida-Virumaa 27 üld- ja erihooldekodu hoonestest olid puudused 14 hoones, Lääne-Virumaa 16 kontrollitust viies. Lühimenetlusega määrati kokku trahv ühes asutuses.

Enamasti olid probleemid tuletõkkeustega, mis olid kas avatud asendis, ei sulgunud täielikult või olid hoopiski hooldamata. Mitmes hoones ei olnud piisavalt valgustust väljapääsuteedel või ei töötanud need püsirežiimis. Vigu leiti automaatsetel tulekahjusignalisatsioonisüsteemidel: ühes asutuses oli seade rikkis, teises oli märgistus puudulik või puudusid seadme peal kontaktandmed. Päästeamet on pööranud alati tähelepanu evakuatsiooniteedele. Mõnes kontrollitud hoones leiti siiski trepikodades lillepotte ja põlevmaterjali, mille ladustamine sellistes kohtades ei ole lubatud, sest takistab ohu korral inimestel ohutult evakueeruda. Lisaks pöörati tähelepanu hoolealuste tubades olevate elektripaigaldiste ja elektriseadmete (raadiod, radiaatorid, puhurid jms) seisukorrale. Elektripaigaldiste puhul puudusi ei tuvastatud.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Angelina Pällo hinnangul on hoolekandeasutuste tuleohutusalane olukord sarnane varasematele aastatele ning eristuvad taas Ida-Virumaa asutused. „Hea meel on siiski täheldada, et tuleohutuspuudusi Ida-Virumaa asutustes on tuvastatud ligi poole võrra vähem võrreldes eelmise aastaga. Sel korral pöörati tähelepanu ka elektriseadmete korrashoiule. Rikkumisi selles osas ei tuvastatud, kuid soovitame töötajatel siiski märgata ja juhtida oma tähelepanu sellele, et kliendid ei jätaks telefonilaadijaid pistikupesadesse järelevalveta ega hoiaks mobiiltelefone laadimise ajal voodis,“ lisas Pällo.