Inspektorid leidsid tuleohutuses puudusi pooltes kontrollitud Virumaa haridusasutustes

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid 2.-13. oktoobril haridusasutuste tuleohutust. Ida- ja Lääne-Virumaal kontrolliti kokku 39 kooli ja lasteaeda, neist 17 Ida- ja 22 Lääne-Virumaal.

Puudusi leiti pea kõigis Ida-Virumaa 17s kontrollitud asutuses, ühtegi puudust ei olnud vaid kahes. Lääne-Virumaa kontrollitud 22 haridusasutusest oli puudusi vaid 6s. Trahve määrati kahe maakonna peale kokku 8 korral ning 10 korral algatati haldusmenetlus.

Lääne-Virumaa haridusasutustel oli enim puudusi tuletõkkeustega, mis olid kas lahti või ei sulgunud korralikult. Mitmes asutuses juhtisid inspektorid tähelepanu operatiivkaardi väljatrükile, mis peab olema päästjatele vajadusel kergesti leitav ja kättesaadav, näiteks ATS keskseadme juures.

Ida-Virumaa kontrollitud haridusasutustes oli puudusi väljumis- ja evakuatsiooniteedega, ATS keskseadme juures puudusid operatiivkaardi väljatrükid, varjuväljapääsudel oli valgustus puudulik, tuletõkkeuksed ei sulgunud korralikult ning tulekustutid olid hooldamata või halvasti paigaldatud, ühes asutuses ei olnud kustuteid piisavalt.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Karin Viitmaa toob välja, et laste ohutuse tagamine on asutuse personali kohustus. „Päästeamet on haridusasutuste reide läbi viinud juba üle 10 aasta ja kui jätkuvalt eksitakse elementaarsete nõuete täitmises, on see väga kurb,“ rääkis Viitmaa. Ta tõi esile asjaolu, et seekord tuli koolitöötajaid trahvida kaheksal korral, sest tuletõkkeuksed olid avatud asendis, evakuatsioontee takistatud või tulekustuti kontrollimata. „Ometi ei ole need nõuded, mis uudsuse tõttu võiks tähelepanuta jääda. Iga nõude täitmisel on eluline põhjus, mis õnnetuse korral võib jätta traagilised tagajärjed olemata,“ lisas inspektor.

Ida päästekeskuse inspektorid kiidavad kõiki koole ja lasteaedu, kus suhtutakse igapäevaselt tuleohutuse nõuete täitmisesse tõsiselt ning hoolitsetakse selle eest, et lastel ja töötajatel oleks turvaline keskkond.

Päästeameti inspektorid korraldavad igal aastal kontrollkäike haridusasutustele. Aasta tagasi kontrollitud 46-l Ida- ja Lääne-Virumaa haridusasutusel olid kõige enam puudusi väljumis- ja evakuatsiooniteede korrasolekuga, välisustel puudus päästemeeskonna sisenemise märgitus ning esines probleeme tuletõkkeustega.