Investeerisime päästjate keeleõppese, kuid see ei toonud kahjuks tulemust

Alates tänasest vabastas Ida Päästekeskus teenistusest 12 päästjat eesti keele nõuetele mittevastavuse tõttu. Päästeamet on alates 2010 aastast tegelenud vabastatud teenistujate aitamisega eesti keele nõutele vastavusse viimisega. Täna meedias levivad väited eesti keele õpetajast, kes olevat kaevanud ühe päästja peale ei vasta tõele.

Päästeameti Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul ei lase Päästeamet oma töötajaid nii kergekäeliselt ära. „Oleme üks meeskond ning hoiame üksteist. Paraku on päästja eesti keele oskus seadusest tulenev kohustus, aga mis annab võimaluse minna õppima päästekooli, osaleda täiendkoolitustel ja kursustel, teha koostööd päästesündmuse lahendamisel koostööpartnerite ja abivajajatega, viia läbi ennetustööd, lugeda ja mõista asutusesiseseid töökorralduse regulatsioone, sisekommunikatsiooni teateid ja palju muud. Piisaval tasemel keeleoskus peab olema aga inimese enda soov ja tahe ning päästjate vabastamine keelenõuete tõttu näitab seda, et hoolimata võimalustest õppida eesti keelt ei ole see soovitavat tulemust toonud“, märkis Holzmann ja lisas, et keeleoskus oluline vajadus. „Päästja elukutse on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Päästja peamine ülesanne on ühiskonnas tagada turvatunne ja keeleoskusest võib sõltuda inimese elu.

Päästeamet on kaheksa aasta jooksul korraldatud 22 eesti keele kursust Narvas, Sillamäel ja Jõhvis, kus on osalenud kokku 326 päästeteenistujat. Kokku on nende aastate jooksul Päästeamet koolitanud päästjaid kokku summas 70 583 eurot. 
2010-2018 aastani on omandanud eesti keele C1 taseme tunnistuse 4 töötajat, B2 taseme tunnistuse 4 töötajat, B1 taseme tunnistuse 23 töötajat ja A2 taseme tunnistuse 9 töötajat.
Selleks, et abistada ja toetada päästjaid eesti keele taseme nõudega vastavusse viimisel, korraldab Päästeamet ka edaspidi eesti keele kursuseid päästjatele, kes soovivad B1 taseme oskust omandada ja tunnevad et vajavad juurde kindlust eesti keeles suhtlemiseks.

12 päästja vabastamine neljast päästekomandost ei halvenda päästeteenuse osutamist nendes piirkondades.  Päästeametil on kehtestatud nõuded, milline peab olema komandode valvevahetuses päästjate, meeskonnavanemate ja rühmapealike miinimumkoosseis. Kui kehtestatud arvust on valvemeeskond väiksem, siis tuuakse mõnest teisest komandost päästja vajaminevasse komandosse valvesse või kutsutakse vabast vahetusest päästja tööle.

Päästeamet alustab koheselt uute töötajate värbamisega, tööle võtmisega ja õppima saatmisega Väike-Maarja päästekooli. Väike –Maarja päästekoolis alustab järjekordne lend juba 1. septembril.