Jaanilõket tehes pea meeles tuleohutust!

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks õnnetusteta, tuleb meeles pidada ohutu lõkke põhimõtteid.

„Ohutu lõkke põhimõte on tegelikult lihtne– lõke tuleb teha selleks ettevalmistatud pinnasele. Lõkkepaiga ümbrusest tuleb ära koristada igasugune süttiv materjal ning mõistlik on ümbritseda lõkkekoht suuremate kividega, et tuli ka kogemata kombel selleks ettenähtud alalt ei väljuks. Lõkkepaika valides peab arvestama sellegagi, et läheduses ei oleks elektriliine, sest lõkkesuitsuga kõrgusesse tõusev kuum keeris võib elektriliinide läheduses põhjustada suurema õnnetuse,“ selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

„Tuld tasub teha tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Kui tuul tekitab ohutuse osas väiksematki kahtlust, tasub otsustada pisema jaanilõkke kasuks. Selleks, et lõkkest ei areneks tulekahju, tuleb see teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse. See kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest, kuid vähim ohutu kaugus on kaheksa meetrit ehk umbes 13 sammu. Suurema lõkke korral tuleb ohutuks kauguseks arvestada veel rohkem,“ kordas Virkala üle peamised lõkke tegemise põhimõtted.

Lõkke lähedal peavad kindlasti käepärast olema esmased tulekustutusvahendid – ämbritäis vett või tulekustuti, et vajadusel leeke summutada ning lõket kontrolli all hoida. Lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist.

Grillseadme kasutamisel peab sarnaselt lõkke tegemisele järgima ohutu kauguse nõudeid – ohutu kauguse valmimisel tuleb lähtuda eelkõige seadme kasutusjuhendist. Selle puudumisel on mõistlik valida seadme kauguseks süttimisohtlikest materjalidest, metsast või hoonetest vähemalt kaheksa meetrit. Ka grilli lähedal hoiab hea meister esmaseid tulekustutusvahendeid. Kui kasutate grilli esimest korda, lugege eelnevalt kindlasti läbi seadme kasutusjuhend.

Nii lõkke tegemisel kui ka grillimisel palub Päästeamet kõigil arvestada ka naabritega. Lõkete tegemise, grillimise ja teiste tuleohutust puudutavate küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247.

Hoia jaaniajal ja selle eel silma peal ka Päästeameti Facebooki lehel, sest hea õnne korral on võimalik võita toredaid auhindu!