Jaanirõõmu toob ohutult tehtud lõke

Jaanipäeva juurde kuuluvad traditsiooniliselt lõke, seltskond ja mõnus meeleolu. Selleks, et jaaniõhtu tooks rõõmu ja mööduks õnnetusteta, tuletab Päästeamet meelde lõkke tegemise ning grillimise põhitõed.

„Ohutu lõkke retsept on lihtne – lõke tuleb teha selleks ettevalmistatud pinnasele ning lõkkepaiga ümbrus tuleb hoida süttivast materjalist puhas. Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga ning lõkkes võib põletada vaid puhast puitu ja paberit. Selleks, et lõkkest ei areneks tulekahju, tuleb see teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse. See kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest, kuid vähim ohutu kaugus on kaheksa meetrit ehk umbes 13 sammu. Suurema ehk enam kui ühe meetri suuruse läbimõõduga lõkke korral tuleks ohutuks kauguseks arvestada vähemalt 15 meetrit,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Kadi Laanemäe ja lisas, et lõkke lähedal peavad käepärast olema esmased tulekustutusvahendid – ämbritäis vett või tulekustuti, et vajadusel leeke summutada ning lõket kontrolli all hoida. Lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist.

Kuival suvekuul on ettevaatlikkus iseäranis oluline ja lõkke tegemisega kaasnevad võimalikud ohud tasub hoolega läbi mõelda. „Kuna juunikuu on olnud kuiv ja üle kogu Eesti valitseb Riigi Ilmateenistuse tuleohukaardi kohaselt keskmine või suur tuleoht, tuleb olla eriti ettevaatlik. Hea jaanitunde aitab luua ka väike lõke ning kui tuleohutuse osas vähegi kahtlete, tasub lõkke tegemine jätta aega, kui ilmaolud seda rohkem soosivad,“ ütles Laanemäe.

Ka grillimise puhul tuleb meeles pidada tuleohutust. „Pikalt kasutuseta seisnud grilli puhul tuleb esmalt veenduda, et see oleks töökorras. Erilist tähelepanu peab pöörama gaasigrillide seisukohale. Enne uue grilli kasutamist tuleb kindlasti läbi lugeda kasutusjuhend ning tutvuda tuleb ka seal kirjeldatud ohutusnõuetega. Nii väldite õnnetusi ja maitsva toidu langemist tuleroaks,“ juhendas Kadi Laanemäe.

Grillseadme kasutamisel peab sarnaselt lõkke tegemisele järgima ohutu kauguse nõudeid – ohutu kauguse valmimisel tuleb lähtuda eelkõige seadme kasutusjuhendist. Selle puudumisel on mõistlik valida seadme kauguseks süttimisohtlikest materjalidest, metsast või hoonetest vähemalt kaheksa meetrit. Ka grilli lähedal hoiab hea meister esmaseid tulekustutusvahendeid.

Nii lõkke tegemisel kui ka grillimisel palub Päästeamet kõigil arvestada ka naabritega. Lõkete tegemise, grillimise ja teiste tuleohutust puudutavate küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247.