Järgmisel nädalal kontrollivad Päästeameti inspektorid Virumaal kortermaju

Järgmisel nädalal, 7.- 11. juunini viivad Ida päästekeskuse ohutuse järelevalve büroo inspektorid nii Lääne- kui Ida-Virumaal läbi kortermajades kontrollkäike.


Lisaks tavapärasele tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimisele võetakse fookussesse ka uus, 1. märtsist kehtima hakanud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus.


„Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikides kortermajades märgistada teekond välisuksest korteriteni sealhulgas välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed,“ selgitas määruse sisu ohutuse järelevalve büroo juht Marti Siim.


Kortermajade puhul tähendab see, et trepikoja välis- ja vaheuksed peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega ning korteriuksed vastava numbriga. „Kusjuures enam kui kolmekordsete kortermajade puhul tähistatakse vastava numbriga ka korrused. Määruse muudatus omab tagasiulatuvat jõudu ehk kohustus laieneb nii olemasolevatele kui ka alles ehitatavatele hoonetele. Tähistuse stiili ettekirjutatud ei ole, kuid numbrid peavad olema hõlpsalt nähtavad, leitavad ja selged,“ selgitas Siim kõige olulisemat määruse muudatust.


Korruste ja uste tähistamine on vajalik päästetöö efektiivseks tegemiseks, kus on suure tähtsusega aegkriitiline tegutsemine. Võimalikult lühikese aja jooksul abivajajani jõudmine aitab oluliselt vähendada tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arvu.


Jätkuvalt on aktuaalsed ka varem kehtinud nõuded. Eriti põhimõte, et trepikojas ei hoita asju, mis ei ole sinna projektiga ette nähtud. Trepikoda on reeglina ainus evakuatsioonitee ja kui seal hoitakse üleliigseid esemeid, võib sellest sõltuda kõigi majas viibijate elu ning tervis. Samuti takistavad trepikojas hoitavad asjad kiirabil patsiente transportida.