Järgmisest nädalast jõuab Eesti elanike postkasti ohuteavituse brošüür

Alates 30. aprillist hakkab kõigi Eesti elanike postkasti jõudma brošüür, mis juhendab, kust saab ohuolukorras infot ning kuidas tagada enda ja oma pere turvalisus hädaolukorras ning sõjalise ohu korral.

Päästeamet saadab trükise mai- ja juunikuu jooksul 581 000 kodusse. Trükis on kolmes keeles – eesti, vene ja inglise, digitaalsena ilmub brošüür ka ukraina keeles. Digitaalsel kujul on brošüür saadaval nii Päästeameti kodulehel kui ka veebilehel olevalmis.ee.

Hädaolukorras hakkama saamise juhendeid on Päästeamet elanikele saatnud ka varem – 2019. ja 2022. aastal said elanikud kriisiks valmistumise ja selle ajal hakkama saamise käitumisjuhiste trükise “Ole valmis!”. Eelmises kriisiolukorra käitumisjuhise trükises oli teemasid rohkem ja sisuliselt see vananenud ei ole.

Uus brošüür täiendab eelmist “Ole Valmis!” trükist ning keskendub konkreetselt ohuteavitust puudutavale infole ja käitumisjuhistele varjumise või evakueerumise vajaduse korral.

Kogu trükistes sisalduv info on olemas ka veebilehel olevalmis.ee.

Lisaks käivitub 6. mail (kordus)kampaania “Kriisis kuula riiki”, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust, millistest kanalitest saab infot kriisiolukorras või kriisiks valmistumisel.

Päästeamet on elanikkonnakaitse juhtasutus, mis juhib elanikkonnakaitse tegevusliine nagu varjumine, ulatuslik evakuatsioon, ohuteavitus nagu sireenid ja ka kriisiks valmisoleku käitumisjuhiste andmist.

Brošüür digitaalsel kujul: eesti keeles, inglise keeles, vene keeles