Juba teisel elanikkonnakaitse kursusel said kriisireguleerijad põhjaliku koolituse

Eile lõppes teine kõrgem elanikkonnakaitse kursus (KEKK), kus osalesid Eesti omavalitsusjuhid, riigiasutuste juhid ning eksperdid. Märtsis kaks korda toimunud Päästeameti korraldatud kursus andis osalistele põhjaliku ülevaate elanikkonnakaitsest ning kriisiks valmistumisest, seda ka läbi praktiliste harjutuste. Kursusel saadud teadmised on eriti olulised, arvestades värsket valitsuse otsust eraldada siseturvalisusele lisaraha elanikkonnakaitse tugevdamiseks.

Kursuse avasõnad ütles peaminister Kaja Kallas, kes rõhutas praegust julgeolekuolukorda silmas pidades, kui oluline on, et igaüks oskaks kriisiks valmistuda ja kriisisituatsioonis käituda.

„Oleme nende kursustega astunud koos üleriigiliste kriisireguleerijate ja omavalitsusjuhtidega suure sammu edasi. Nüüd tuleb meil kõigil – inimestel, kogukondadel, omavalitsustel, riigil – astuda veel palju jõulisi samme, et jõuda elanikkonnakaitses järele tasemele, mis juba on saavutatud sõjalises riigikaitses,“ sõnas kursust läbi viinud Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Kõrgemal elanikkonnakaitse kursusel osalejad kuulsid ettekandeid ja arutelusid neljas teemaplokis: elanikkonnakaitse tähendus, inimeste valmisoleku suurendamine läbi riskikommunikatsiooni, kohaliku omavalitsuse roll elanikkonnakaitses ning riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesanded elanikkonnakaitses. Ettekandeid tegid Eesti tippjuhid ja valdkondlikud spetsialistid nagu näiteks Kuno Tammearu, Erkki Tori, Viola Murd, Uku Arold, Marti Aavik ning Elmar Vaher.

Kõrgemat elanikkonnakaitse kursust kaasrahastas Euroopa Liit. Päästeameti eesmärk on jätkata kursuse korraldamist vähemalt kord aastas.