Ka tänavu saavad Eestimaa kodud rohkem kui miljoni euro eest tuleohutumaks

2023. aastal tehti Päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ käigus 1,3 miljoni euro eest tuleohutumaks 402 kodu üle Eesti. Tänavu on projekti jaoks eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus.

Kõige suuremas osas vajasid hooldust, parandamist või uuega asendamist küttesüsteemid, sh pliidid, ahjud ja korstnad. Kokku tehti korda 288 küttesüsteemi. Keskmine tööde maksumus oli 4700 eurot.

„Päästeameti statistika ja kogemus näitavad, et vajadus kodude tuleohutuse parandamise järele on suur. Tulekahjude tekkepõhjusi analüüsides näeme, et enim eluhoonepõlenguid saab alguse rikkis elektriseadmetest ja -süsteemidest, hooletust suitsetamisest ning õnnetustest lahtise tulega. Paljudel juhtudel on ohuallikaks korralikult hooldamata küttesüsteem,“ ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Pilleriin Kurg. „Projekti käigus tehti korda 130 kodu elektrisüsteemid, keskmine tööde maksumus oli 3671 eurot. 288 kodus on projekti tulemusena korras küttesüsteemid, keskmine tööde maksumus oli 4703 eurot. Projekti raames paigaldati ka suitsu- ja vingugaasiandureid, pliidivalvureid, kuulmispuudega inimesele sobivaid andureid, gaasiseadmeid ja tulekustutustekke,“ lisab Kurg.

Olgugi et toetus riigieelarvest oli 5000 eurot ühe kodu kohta, võeti tänu kohalike omavalitsuste panusele ette ka suuremamahulisi töid. Näiteks kulus ühes elamus elektrisüsteemide renoveerimisele, õhksoojuspumpade paigaldamisele ja lisatöödele kokku ligi 24 000 eurot.

Sel aastal on projekti „Kodud tuleohutuks“ tarvis eraldatud riigieelarvest miljon eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste panus. Miljoni euro suurune panus riigieelarvest on projekti jaoks tagatud alates 2023. aastast järgnevaks neljaks aastaks. Toetuse taotlejaks on kohalikud omavalitsused, toetus ühe eluruumi kohta 2024. aastal on kuni 6000 eurot.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul oli programmi jätkamiseks lisavahendite leidmine möödapääsmatu. „Jätkuvalt võtab tuli igal aastal kümneid inimelusid - ainuüksi möödunud aastal kaotas tulekahjudes elu 35 inimest. Asjatud surmad, millest enamikud oleks olnud ettevaatusabinõudega välditavad, kuid samas pole siiani pea veerandis kodumajapidamistest suitsuanduritki. „Kodud tuleohutuks“ projekt aitab reaalselt muuta kodusid tuleohutumaks – eriti oluline on sealjuures aidata inimesi, kes ise ei oska või ei suuda ning kellel pole ka lähedasi, kes aitaks!“ rõhutab siseminister Läänemets.

Päästeameti ja kohalike omavalitsuste ühine kodude tuleohutuks tegemise projekt sai alguse 2018. aastal. Projekti eesmärk on tagada tuleohutus kodudes, mille elanikud toimetulekuraskuste tõttu ennast ise aidata ei saa - ennekõike lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Toetust vajavad kodud selgitatakse välja Päästeameti ja omavalitsuste koostöös – päästjad hindavad kodunõustamise käigus kodu tuleohutusalast seisukorda ja omavalitsus elanike abivajadust.

Praeguseks on projektist saanud abi 2454 kodu üle kogu Eesti.

Kodu tuleohutusalase nõustamise saab omale tellida ohutusportaalis https://ohutusportaal.paasteamet.ee/ või riigiinfotelefonil 1247, see on kõikidele soovijatele tasuta. Rohkem infot projekti kohta leiab www.kodutuleohutuks.ee.