Kahepäevane kriisiõppus CREVEX 2023 jõudis lõpule

28.–29. septembril toimus Eesti ajaloo suurim kriisiõppus CREVEX 2023. Edukalt sai edastatud SMS-teavitus rohkem kui 70 tuhandele ohualas viibivale inimesele, toimus teavitus Eesti Rahvusringhäälingu telekanali ekraanil ja raadiosagedustel ning õnnestus evakueerida 845 inimest ohupiirkonnast evakuatsioonikohtadesse.

Kokku saadeti õppuse perioodil kolm SMS teavitust ehk EE-ALARM-i. Esimene SMS läks teele kell 10.39, millega teavitati, et Muuga sadamas on plahvatuse oht ja levib mürgine aur. Kell 11.37 edastati teise sõnumiga info, et ohuala raadius on 3 km ja tuleb evakueeruda ning täiendav sõnum kell 16.53, et ohuteavitus on lõppenud. SMS-ide eesmärk oli Muuga piirkonnas elavaid ja liiklevaid inimesi teavitada võimalikust ohust viisil, nagu see toimuks ka reaalse hädaolukorra puhul. Tegu oli õppusega ja tegelik oht puudus!

Selleks, et riik saaks ohuteavituse edastamist veel efektiivsemaks muuta, palume SMS-i saanud inimestel täita tagasisideküsimustik, mis asub siin: https://bit.ly/CREVEX

Asutustevaheline koostöö oli kõva proovikivi ja õppusel jooksul tekkis nii mõnigi stressirohke olukord, kuid see kõik käib sellise ettevõtmise juurde, tõdeb õppuse juht Marti Magnus. „CREVEX oli pingeline, kuid ka põnev kogemus, kus proovile pandi nii eri ametkondade sujuv koostöö kui kriisiolukorra üldine haldus, mis sellise mastaabiga hädaolukorra puhul on kahtlemata väljakutse,“ lisab Magnus.

Muugal kõlasid ka sireenid, mille järel algas rollimängus osalenud inimeste evakueerimine. Esmalt kogunesid rollimängijad transpordipunktidesse, kust nad viidi bussidega kogunemispunkti Lasnamäe kergejõustikuhalli. Evakueeritavad jaotati ära kahte evakuatsioonikohta – Sõle Spordikeskusesse ja Loo Spordikeskusesse. Kõigile rollimängijatest evakueeritavatele oli tagatud magamisvarustus, söök ja joogivesi. Soovijad said jääda ööseks, lisaks sai oma aega sisustada kriisiks valmistuvaid mänge mängides ja töötubades osaledes. Õppusel ei juhtunud turvaintsidente ja viga ei saanud ükski inimene.

Õppuse järeldused valmivad novembris. CREVEX jätkub erinevate osaõppustena oktoobris ja päädib oktoobri keskel Vabariigi Valitsuse õppusega.

Täname veelkord kõiki tublisid rollimängijaid, kes õppusel vapralt vastu pidasid ja tänu kellele sai see edukalt läbi viidud!

Fotosid õppusest leiab siit