Kaitseväe drooni piloteerimine operatiivennetuses

Eelmisel nädalal katsetati koostööõppuse raames Võrtsjärve ääres esmakordselt Kaitseväe drooni koos partneritega Sisekaitseakadeemiast ja Kaitseväest.

Õppuse ajaks oli Lõuna päästekeskus koostanud Google Earth rakenduses huvipunktidega kaardi seire läbiviimiseks ning üles oli seatud kohapealne staap, kus läbi ekraani kõik leiud ka dokumenteeriti.

Kaitseväe droon on võimsam kui päästeametis kasutusel olevad droonid, kuid pääste droonide võimekus on väikse ala olude hindamiseks operatiivsem. Suurema ala puhul püsib Kaitseväe droon õhus kauem ehk u 2 h. Kaitseväe drooni lennukõrgus on 150-250 m, lennukaugus 6-20 km, see lendab kõrgemale, on varustatud termokaameraga ning 50-kordse zoomiga, kuid miinuseks võtab selle ülesseadmine kauem aega.

Drooni täit potentsiaali ei õnnestunud küll sel päeval kasutada, kuna pilvepiir oli madalal ja sadas uduvihma, kuid selge ilma korral saaks selle abil teostada ka veeohutuspüstakute kontrolli. Drooni kasutamine annab hea võimaluse tundma õppida piirkonda, inimeste käitumist ning harjumusi, nt jäälemineku keelu eiramist või tuleohtlikul ajal tule tegemist.

Staabis lõi kaasa ka Keskkonnaamet, kes samuti proovis drooni efektiivsust oma töös hinnata.

Lähiajal on tulemas veel mitmed sarnaseid õppusi nii lõuna kui ka põhja regioonis, kus keskendume eelkõige jääl liikumisele ja keelu eiramisele ning magalarajoonides parkimise probleemide tuvastamisele. Lisaks plaanime katsetada Emajõel Kaitseväe veelgi võimsamat, sisepõlemismootoriga lennukitüüpi drooni, mis on lennukõrgusega kuni 3 km, lennukaugusega keskmiselt 100 km ja mis püsib õhus 7 h. Selle kasutuselevõtt on logistiliselt keerukam, vajab eriluba ning pikemat ettevalmistust.

Sandra Repp

ennetustöö osakonna ekspert