Kas tagapink on tühi?

Nii kõlas küsimus 14. oktoobril toimunud Päästetöö aastaseminari „Vabatahtlikult turvalisuse eest!“ raames peetud paneelvestluses.

Seminari läbivaks teemaks olid vabatahtlikud, nende kaasamine ja osalemine ühtses päästevõrgustikus, suuresti ka läbi ÜVT (toim – ühisvalveteenistuse), mille toimimine ja kasutus piirkonniti on väga erinev. On aastatepikkuse kogemusega komandosid ja on kohti, kus alles alustatakse ÜVT juurutamisega või ka alles mõeldakse, et võiks ju.

VPK (toim – vabatahtliku päästekomando) esindajana tunnistan, nagu seda ka seminaril välja ütlesin, et fookus on muutumas. Kunagi, kui käivitati ÜVT, oli esmaseks eesmärgiks anda vabatahtlikele võimalus näha ja osa saada kutseliste tegemistest, toimetamistest, osaleda väljasõitudel. Ehk minu hinnangul, näha sama tegevust teisest vaatenurgast, saada kogemust, oskusi… ja tuua see tagasi oma vabatahtlikku komandosse. Nii tõsteti vabatahtlike motiveeritust, oskusi ja ka taset – selle kõige kaudu muutusid paremateks ja oskuslikemaks ka VPK-d.

Täna on ÜVT peaasjalikult VPK-st lahti ühendatud – kaotatud on vabatahtlikule nõue olla mõne VPK liige, et saaks osaleda ÜVT-s. See suund ei ole üdini paha, kuna annab inimestele rohkem tegevusvabadust ja valikuvõimalusi. Samas VPK poolt vaadatuna – ka meil on oma „pink“, mis vajab täitmist.

Uue strateegia rõhk on ühtsusel – oleme üks, ühtne päästevõrgustik! Selle sama mõtte kaudu defineeriksin ise ka ÜVT mõtet. Meil on veel pikem pink, mida täita, ning see pink ei ole piiratud kutselise või VPK auto külge aheldamisega. Võtmeks on taaskord ühtsus ja ühine võrgustik! Läbi ÜVT õpitakse tundma kutseliste töövõtteid, nähakse oskusi ja töökorraldust. Kõik see, millega toimetavad ÜHISELT nii kutselised kui vabatahtlikud, reageerides ühiselt sündmusele. Sündmusel oleme üks ühtne „löögirusikas“. Toimetame koos ühe eesmärgi nimel – lahendada päästesündmus, mille kaudu päästame ja säästame inimelu ja inimeste vara!

Suur edulugu on, kui tihti sündmustel kokkupuutuvad meeskonnaliikmed tunnevad üksteist – nii moodustub kutseliste ja vabatahtlike baasil kokkutöötav ja ühtselt toimiv meeskond. Siin on ÜVT võimalus vabatahtlikele – mingem ja osalegem oma emakomando tegemistes, ning meist saab sündmusel ühiselt toimiv süsteem.

Parimaks näiteks toon siinkohal taas (toim - nagu seminarilgi) välja Saku VPK ja Nõmme PK koostöö! Saku vabatahtlikud on käinud ÜVT kaudu Nõmmel, me tunneme ja teame neid inimesi! Vaid nii on aja jooksul tekkinud olukord, kus juba sündmusele sõites saab kutseline ette aimata, milleks on VPK meeskond suuteline, millised saavad olema nende panus ja ettevalmistavad tegevused… Nii saab olla kindel, et ei pea alustama näiteks voolikuliini ehitamist, sest tead ette, et see on kohale jõudes juba valmis. See annab kutselisele meeskonnale ajalise kokkuhoiu ning kogukonna jaoks kiirema ohuolukorra likvideerimise. Aga mitte ainult ÜVT – meil on ka väljaspool valveid ühiseid tegemisi ja toimetusi.

Kõike eelnevat kokku võttes – meil on üks ühine „pink“, mida täita. Läbi ÜVT suureneb kutseliste koosseis, aga kindlasti vabatahtlike tase. Taaskord, ühiselt ja üheskoos – sellisel moel tagame süsteemi kui terviku toimimise ja kogukonna turvalisuse.


Johannes Paldrok

Saku VPK pealik