Kasutatud sõidukite võõrandamisvoor

04. jaanuaril 2022 toimus Vabatahtliku pääste koostöö korraldamise komisjoni koosolek, mille tulemusel valmis vara tasuta võõrandamise protokolli koos lisadega, kus on ära toodud komisjoni otsusega teie VPK-le võõrandatavad varad, leiab: 

Selgitamaks edasist võõrandamise protsessii;

• Kõigepealt eemaldatakse riigivara tasuta võõrandamise lepingud, mille allkirjastab esmalt päästekeskuse juht, seejärel saadetakse lepingud läbi dokumendihaldusprogrammi Delta teile allkirjastamiseks.

Palun saatke allkirjastatud leping ..., ühtlasi palun, et lepingu allkirjastajaks oleks lepingus ära toodud isik.

• Kui leping on mõlemapoolselt allkirjastatud, koostan vara üleandmise-vastuvõtmise akti, mille allkirjastab peale vara üle andmist Päästeameti töötaja, seejärel saadan akti teile allkirjastamiseks.

Jällegi, palun saatke allkirjastatud akt ülalmainitud aadressile tagasi, nii jõuab akt kõige kiiremini minuni ning keegi ei jää nö võlgnike nimekirja.

Päästeameti vara üleandja võtab teiega ise ühendust ning lepib varade üleandmise kokku.

Lepingute ja aktidega seonduvalt tekkinud küsimustele vastan meeleldi.

Reelika Toomsalu

varahalduse peaspetsialist