„Kodud tuleohutuks“ projekti raames tehti tuleohutumaks 425 kodu

Tänavu tehti projekti „Kodud tuleohutuks“ käigus tuleohutumaks 425 kodu üle Eesti. Tänu lisarahastusele jätkuvad tegevused ka järgmisel aastal.

Projekti eesmärk on tuleohutumaks muuta kodud, mille elanikud end ise aidata ei saa: lasterikkad pered, üksi elavad eakad ja puuetega inimesed. Abisaajad valivad välja kohalikud omavalitsused ja päästeamet. Projektis on kaasatud kõik 79 kohalikku omavalitsust.
„See aasta on olnud keeruline meie kõigi jaoks, selliselt mõjus viirus ka projektile,“ ütleb projekti koordinaator Grete Arumäe. „Kuna väljavalitud kodude elanikud kuuluvad tihtilugu ka riskigruppi, siis olid tööd kevadel mitu kuud peatatud. Vaatamata sellele said kohalikud omavalitsused suurepäraselt hakkama ja selleks aastaks on projekt edukalt lõpusirgel,“ kiidab Arumäe.

Eestis põleb eluhooneid igal aastal umbes sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub Eestis mitu korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Tulesurmade statistika kohaselt on suurimas riskirühmas nendes samades kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoimetulevad inimesed. Aastal 2020 oli 27. detsembri seisuga kokku 604 kodutulekahju, milles hukkus 28 ja vigastada sai 83 inimest. Eluhoonetulekahjude peamised tekkepõhjused on hooldamata ja korrast ära kütte- ja elektriseadmete kasutamine ning rikked elektripaigaldistes ja -seadmetes.

Päästeameti ennetusosakonna juhataja Viktor Saaremets ütleb: „Väga suur töö kodude ohutumaks muutmisel on viimaste aastatega ära tehtud ja väga paljud kitsikusse sattunud inimesed saavad aasta lõpetada ühe murega vähem – turvalisemalt oma soojas kodus. Kindlasti on väga pikk maa veel minna, sest sarnaste muredega kodusid on veel tuhandeid. Aitäh kõikidele omavalitsustele ja kõikidele koostööpartneritele turvalisusesse panustamast, vaid igaühe kaasabil loome inimestele ohutuma ja väärikama elukeskkonna.“

Riigi panus projekti oli 2020. aastal 600 000 eurot ning kohalikud omavalitsused lisasid 313 000 eurot. Korda tehti kütte- ja elektrisüsteeme, paigaldati õhksoojuspumpasid, gaasiseadmeid ja vingugaasiandureid. Ühes kodus teostatud tööde keskmiseks maksumuseks kujunes 3500 eurot.

Päästeameti, siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste ühine kodude tuleohutuks tegemise projekt algas aastal 2018 ning kokku on kolme aasta jooksul saanud abi 1088 majapidamist.

Projekti kokkuvõte