Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse toetus osutus väga populaarseks

Juunis lõppenud taotlusvoor kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks tõi taotlused 77 omavalitsuselt enam kui 6 miljoni euro ulatuses, mis on üle kahe korra rohkem, kui jagatavat raha jätkub.

„Niivõrd suur taotluste arv annab meile tugeva signaali, et kohalikud omavalitsused peavad kriisiks valmistumist tähtsaks. See on rõõmustav, sest KOVid ongi kõikides kriisides eesliinil ja on oluline, et nad oleksid inimeste jaoks olemas igas mõttes. Seekord raha kõigeks ei jätku, aga meie soov on toetustega jätkata ka järgnevatel aastatel. Tegu on väga vajaliku meetmega ja täiesti kindalt võib väita, et pärast projekti elluviimist paraneb oluliselt kohalike omavalitsuste kriisideks valmisolek,“ kommenteeris hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja Tuuli Räim. Sellist toetust said kohalikud omavalitsused küsida esimest korda.

Esitatud projektide rahastusotsused teeb Päästeameti hindamiskomisjon hiljemalt 9. augustiks. Tegevused peavad olema tehtud hiljemalt 31. detsembriks 2022.

Toetust sai küsida alternatiivsete sidepidamisvahendite ostmiseks (nt satelliitside), KOVide toimepidevuse suurendamiseks (nt generaatorite ostmine ja nende ühendamine), riski- ja kriisikommunikatsiooni alaste koolituste ja infopäevade läbiviimiseks, KOVi kriisimeeskondade kriisijuhtimise koolitamiseks, kriisiolukorras käitumiseks vajalike juhiste ja teabe levitamiseks ning muudeks kriisivalmidust tõstvateks tegevusteks.

Mullu Päästeameti läbi viidud kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku uuring näitas, et kuigi omavalitsuste valmisolek kriisideks on paranenud, vajavad siiski arendamist omavalitsuste toimepidevus kriisides, kriisijuhtimise võimekus ning riskide kommunikeerimine elanikkonnale. Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamisel on oluline roll elanike turvatunde loomisel ja kriisiteadlikkuse suurendamisel.