Kohalikud omavalitsused saavad kriisivalmisoleku suurendamiseks küsida riigilt toetust

Riik eraldas kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamiseks 2,2 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada Päästeametile 20. juunini.

Mullu Päästeameti läbi viidud kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku uuring näitas, et kuigi omavalitsuste valmisolek kriisideks on paranenud, vajavad siiski arendamist omavalitsuste toimepidevus kriisides, kriisijuhtimise võimekus ning riskide kommunikeerimine elanikkonnale.

Kriisivalmisoleku parandamiseks saab omavalitsus toetust küsida alternatiivsete sidepidamisvahendite ostmiseks (nt satelliitside), KOVide toimepidevuse suurendamiseks (nt generaatorite ostmine ja nende ühendamine), riski- ja kriisikommunikatsiooni alaste koolituste ja infopäevade läbiviimiseks, KOVi kriisimeeskondade kriisijuhtimise koolitamiseks, kriisiolukorras käitumiseks vajalike juhiste ja teabe levitamiseks ning muudeks kriisivalmidust tõstvateks tegevusteks.

„Kohalikud omavalitsused on taotlusi saanud esitada juba kaks nädalat ning saan kinnitada, et omavalitsustel on rahastuse üle hea meel ning huvi on suur. Ka meil on hea meel, et saame esmakordselt sellist tuge pakkuda,“ selgitas Päästeameti kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.

Maksimaalne toetuse määr ühe kohaliku omavalitsuse kohta on 120 000 eurot.

Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamisel on oluline roll elanike turvatunde loomisel ja kriisiteadlikkuse suurendamisel. Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvooru esitatud projektide rahastusotsused teeb Päästeameti hindamiskomisjon hiljemalt 15. augustiks 2022.