Kokkuvõte nädalavahetuse reididest. Kõikjal Eestis kehtib jätkuvalt suure tuleohuga aeg

Möödunud nädalavahetusel jälgisid nii Päästeamet kui ka Politsei- ja Piirivalveamet kõrgendatud tähelepanuga inimeste ohutut käitumist nii veekogu ääres kui ka looduses. Päästjad kontrollisid oma piirkonna avalikke lõkke tegemise kohti, populaarsemaid puhkealasid ning ujumiskohti, kus varasemalt on esinenud probleeme või kus tule- või veeohutuse aspektist on risk suurem.

Päästeameti päästetööde osakonna juhi Martin Lambingi sõnul paluti probleemkohtades, kus patrullide käigus toimus aktiivne lõkke tegemine või grillimine, inimestel tuleohtlik tegevus lõpetada ning enamus juhtudel seda ka rahumeelselt tehti. „Informeerisime inimesi suure tuleohuga aja piirangutest ja andsime nõu, kuidas praegusel ajal käituda,“ lisas Lambing. Ujumiskohtades suheldi inimestega ja jagati veeohutusalast infot, millised on riskid ja kuidas tuleks käituda. Ujumiskohtades kontrolliti ka päästevarustuse olemasolu ja korrashoidu. „Üldiselt päästjad kohtasid elanike poolt positiivset tagasisidet, piirangutest saadi aru ning lahtise tule tegemisel või grillimisel tuleohtlik tegevus ka päästjate sõnade peale rahumeelselt lõpetati,“ jäi Lambing reidide tulemustega rahule.

Kokku oli nädalavahetusel ligikaudu 286 päästesündmust, millest 158 olid tulekahjud ning 6 õnnetused veekogul. Metsa- ja maastikupõlenguid oli kogu päästesündmustest kokku 49, neist suurim oli 27. juulil metsa- ja maastikutulekahju Narva-Jõesuus, kus põles metsa- ja maastikualune pinnas u 5 ha ulatuses. Sündmusele kaasati kustutustöödeks ka PPA helikopter. Teine suur sündmus leidis aset 28. juulil Läänemaal, kus Jalukse külas põles ca 10 ha ulatuses viljapõld. Kahjuks ei möödunud nädalavahetus hukkunuteta - uppus 3 inimest ning tulekahjus hukkus 1 inimene.

Päästeamet tuletab meelde, et kogu Eesti vabariigi territooriumil kehtib jätkuvalt kuiva ja kuuma ilma tõttu suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga aeg toob kaasa lisapiirangud eelkõige metsas tegutsemisel.


Pea meeles:

  • metsas on keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise tule kasutamine, sh selleks ettevalmistatud kohtades, st RMK lõkkeplatsidel;
  • väldi mootorsõidukiga looduses sõitmist. Auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju;

Lisaks:

  • kodus lõket tehes, tee lõkkease mittesüttivale pinnale ning hoia käepärast esmased kustutusvahendid. Pea meeles, et lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga. Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s;
  • ujumise puhul arvesta, et vesi ja alkohol ei sobi kokku. Kutsume üles seltskondi enda seast valima välja inimest, kes hoiaks sõpradel silma peal seda nii ujumise, kui ka alkoholi tarvitamise osas. Hea sõber ei lase purjus sõpra vette!;
  • ära hüppa tundmatus kohas vette! Enne vette minekut hinda alati kriitiliselt vee temperatuuri, läbipaistvust, sügavust, voolu, lainetust, veekogu kaldaid ja põhja tüüpi;
  • hoia veekogu ääres lastel kindlasti silm peal. Uppuv inimene ei hüüa appi ning seetõttu on eriti tähtis rääkida oma lapsele veega seonduvatest ohtudest ja õpeta, kuidas vees käituda;
  • ära jäta lapsi ega lemmikloomi autosse;
  • võimalusel ära tegele õues intensiivse füüsilise koormusega (raske töö, sportimine jm);
  • tee puhkepause, tarbi palju vett, viibi võimalikult palju varjus, kanna peakatet;
  • kui näed, et kellelgi on terviserikkele viitavaid tunnuseid, küsi, kas ta vajab abi, helista 112.

Vajadusel jätkab Päästeamet sel nädalal koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga lõkke- ja ujumiskohtade reididega piirkonnapõhiselt.

Rohkem infot veeohutuse kohta leiab: https://veeohutus.ee/suvi ja tuleohtuse kohta siit: http://kodutuleohutuks.ee/esilehe-kampaaniad/peamised-tulekahju-tekkepohjused/grillimine-lokke-tegemine-kuunlad/


Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.

https://www.facebook.com/paasteamet/