Kontrollreidi tulemused: tuleohutusnõuetele ei vastanud enam kui pooled kontrollitud hoolekandeasutused

Eelmisel nädalal kontrollisid Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid 163 hoolekandeasutust üle kogu Eesti. Kontrollreidi käigus selgus, et rohkem kui pooltel hoolekandeasutustel oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega.

Tuleohutusnõuetele vastas 47% kontrollitud hoolekandeasutustest, 53% aga esines tuleohutuse osas puuduseid. „Põhiprobleemiks kujunes asjaolu, et koroonaviiruse kevadise laine tõttu jäid läbi viimata tulekahjuõppused, uus laine tegi olukorra veelgi keerulisemaks. Probleeme esines ka tuletõkkeuste ning evakuatsiooniteede ja –pääsudega. Lisaks tuleohutusalastele rikkumistele on tõsiseks mõttekohaks ka see, et õhtusel ja öisel ajal viibib asutustes vähe töötajaid – väiksemates vaid üks. See raskendab ja aeglustab klientide evakuatsiooni,“ rääkis Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe.

Juba enne reidi oli Tagne Tähel kartus, et eelmisel aastal eriolukorra tõttu väiksemas mahus tehtud hoolekandeasutuste kontrollid toovad kaasa tulemuste halvenemise. „Nii kahjuks ka juhtus. See teeb väga nõutuks, et tuleohutusnõuded ei püsi kontrollide vahelisel ajal täidetuna. Õnnetus võib ehitises juhtuda iga ajal ja just seepärast on oluline, et tulekahjusignalisatsioon aitaks tulekahju kiiresti avastada iga päev ning jätaks töötajatele aega kiireks reageerimiseks, tulekustuti kasutamiseks ja/või inimeste evakueerimiseks. Omanik vastutab tuleohutusnõuete täitmise eest 365 päeva aastas,“ selgitas Tähe.

Tuleohutuse seaduse järgi saab tuleohutusnõuete täitmata jätmise eest karistada olukorra põhjustanud juriidilist või füüsilist isikut rahatrahviga. Reidi tulemusel avastati kokku 186 rikkumist, alustati 42 haldus- ja 18 väärteomenetlust. Kõige rohkem rikkumisi esines Harjumaa hoolekandeasutustes.

Kuigi üle poole kontrollitud hoolekandeasutustest eksisid tuleohutusnõuete vastu, oli ka neid, kes paistsid heas mõttes silma. Päästeameti ohutusjärelevalve büroo inspektorid tunnustavad EELK Räpina Miikaeli Koguduse hooldekodu, mille personal on väga hästi koolitatud, andis põhjalikud vastused küsimustele ning oli läbi mõelnud erinevad situatsioonid. Esile toodi ka Viira Kodu ja selle juhatajat Priit Sutti, kelle eestvedamisel viiakse kevaditi läbi nii teoreetilisi kui ka praktilisi õppuseid ning instrueeritakse töötajaid kohe tööle asumisel. Lisaks on liitpuudega isikud paigutatud nii, et neid oleks lihtsam evakueerida. Vajadusel tõttavad töötajatele appi kogukonna noored. Samuti kiideti SA Haapsalu Hoolekandekeskuse majandusjuhataja Rain Vaiksood ning SA Läänemaa Haigla haldusjuht Reimo Reimeri.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate.