Kontrollreidi tulemused: tuleohutusnõuetele ei vastanud kontrollitud kauplustest ligi pooled

Novembri lõpus ja detsembri alguses kontrollis Päästeamet 308 kauplust üle kogu Eesti. Kontrollreidist selgus, et ligi pooltel kauplustel oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega.

Tuleohutusnõuetele vastas 54% kontrollitud kauplustest, 46% kontrollitud poodidest esines tuleohutuse osas puuduseid. „Peamised puudused olid seotud evakuatsiooniteede ja -pääsudega. Tihtipeale ei olnud evakuatsiooniteedel olevad uksed võtmeta avatavad või oli evakuatsioonitee takistatud. Samuti oli probleeme kontrollimata ja hooldamata tulekustutite ja tuleohutuspaigaldistega ning lahti jäetud tuletõkkeustega,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe ja lisas, et tuvastatud puudused on paraku sarnased iga-aastastele vajakajäämistele. 2018. aastal vastas tuleohutusnõuetele 53% reidi käigus kontrollitud kauplustest ning ka siis oli puudusi kõige enam evakuatsiooninõuete osas.

„Seda, et kontrollkäikudel tuvastame evakuatsiooninõuete rikkumisi, aimasime juba ette, kuid lootsime, et neid on oluliselt vähem. Evakuatsiooninõuete rikkumise osas on Päästeametil nulltolerants, sest just evakuatsiooniteede korrasolekust võib õnnetuse puhul sõltuda sadade inimeste elu. Selle osas järeleandmisi teha ei tohi,“ rääkis Tähe. Päästeamet algatas reidi käigus 46 väärteomenetlust.

Tuleohutuse seaduse järgi saab ohutu evakuatsiooni takistamise eest karistada olukorra põhjustanud juriidilist või füüsilist isikut rahatrahviga. Sellisteks rikkumisteks on näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või evakuatsioonipääsu ette ja evakuatsiooniteedele asjade ladustamine.

Kuigi ligi pooled kontrollitud kauplustest eksisid tuleohutusnõuete vastu, oli ka neid, kes paistsid heas mõttes silma. Päästeameti ohutusjärelevalve büroo inspektorid tunnustavad Pärnu Kaubamajakat, kus pööratakse igapäevasele tuleohutusele suurt tähelepanu. Õnneks on häid näiteid üle kogu Eesti, mis annab kinnitust, et jagub ka neid poepidajaid, kelle jaoks on klientide ja personali ohutus esmatähtis.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt. Süstemaatilised ja ette teatamata kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistliku ülevaate.