Kortermajades peavad uksed olema tähistatud numbritega

Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikides kortermajades märgistada teekond välisuksest korteriteni sh välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed.

Tänavu 1. märtsil jõustus siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus, mille kohaselt tuleb numereerida kortermajade uksed ja korrused ning ka büroohoonete korrused. Kortermajade puhul tähendab see, et trepikoja välis- ja vaheuksed peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega ning korteriuksed vastava numbriga. Kusjuures enam kui kolmekordsete kortermajade puhul tähistatakse vastava numbriga ka korrused. Määruse muudatus omab tagasiulatuvat jõudu ehk kohustus laieneb nii olemasolevatele kui ka alles ehitatavatele hoonetele. Tähistuse stiili ettekirjutatud ei ole, kuid numbrid peavad olema hõlpsalt nähtavad, leitavad ja selged.

Korruste ja uste tähistamine on vajalik päästetöö efektiivseks tegemiseks, kus on suure tähtsusega aegkriitiline tegutsemine. „Oluline on leida võimalikult kiirelt päästesündmuse asukoht, et päästa inimeste elu, tervist ja vara,“ ütleb päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu. „Võimalikult lühikese aja jooksul abivajajani jõudmine aitab oluliselt vähendada tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arvu,“ märgib Lemsalu.

Kõige enam probleeme esineb vanemate ehitistega magalates, kus on numeratsioon alaliselt puudu või renoveerimise käigus eemaldatud. Mõnel juhul on korterinumbrid muudetud ebaloomulikuks ning projektile mittevastavaks. „Raskekaalulises varustuses päästjal võib aga mööda treppe joostes korruste lugemine sassi minna,“ lisab Lemsalu. Kõik see kulutab väärtuslikke sekundeid või isegi minuteid, mis võivad olla elutähtsad.

„Korralik nummerdamine on kortermajas kahtlemata vajalik ja eelkõige elanike endi huvides,“ märgib Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi. „Nii leiavad soovitava trepikoja, korruse ja korteri kiirelt üles nii kiirabi- kui ka päästetöötajad, aga ka külalised. Korterite nummerdamisel võiks korteriühistus kokku leppida ühtse stiili – see jätab kortermajast tervikliku ja kauni mulje,“ lisab Mardi.

Päästeamet kutsub üles kortermajade elanikke, korteriühistuid ja koostööpartnereid oma või külastatava maja numeratsiooni korrektsust üle vaatama ja võimalikele puudustele tähelepanu pöörama.

Nummerdatud kortermaja