Kriiside virvarris aitab pea selgena hoida mobiilirakendus „Ole valmis!“

Viimased aastad on möödunud erinevate kriiside tähe all ning üha enam on tekkinud küsimusi selle kohta, millega peaks arvestama, et kriisid võimalikult vähe muret tekitaksid ning tavapärast elu ei halvaks. Kriisidega toimetulekuks on hea abimees vaid allalaadimise kaugusel.

„Mobiilirakendus „Ole valmis!“ on väärt abiline, kuhu on kogutud lihtsad ja praktilised näpunäiteid selle kohta, kuidas tulla toime erinevate hädaolukordadega, olgu selleks siis elektrikatkestus, viirushaiguste puhang, loodusõnnetus või midagi sootuks muud,“ ütles Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson.

Lisaks hädaolukordadeks valmistumise juhenditele leiab rakendusest soovitusi ka sellest, mida pidada meeles vee- ja tuleohutuse kohta, kuidas seista hea oma pere turvalisuse eest, kuidas tulla toime infosõjas ning mil moel saada abi, kui vaimne tervis ähvardab alt vedada. Lisaks on rakenduses veel mitmeid teisigi juhendeid ja soovitusi, alates sellest, kuidas toimida, kui leiate looduses matkates lõhkekeha ning lõpetades sellega, kuidas digimaailmas varitsevate ohtudega toime tulla.

„Kriisid, hädaolukorrad ja ohud on eripalgelised, kuid neid kõiki iseloomustab põhitõde, et neid ei tasu karta, vaid nendeks tuleb valmis olla. Selleks tasubki võimalikud hädaolukorrad ja nende lahendamine lähedastega läbi arutada. Kui pere on võimalikud stsenaariumid omavahel selgeks rääkinud, ei tundu ükski hädaolukord ületamatuna. Nii tasubki rakenduses leiduvad juhised üheskoos üle vaadata ja hoolitseda selle eest, et kursis oleksid nii suured kui ka väikesed pereliikmed,“ ütles Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

„Tõsiasja, et kodus tasub hoida seitsme päeva toiduvaru, on inimesed päris kenasti omaks võtnud. Samamoodi tasub aga hoida end kursis sellega, kuidas toimida ja hoida lähedastega kontakti siis, kui varustatus elektriga või mobiilside peaks pikemaks ajaks katkema või kuidas toimida juhul, kui loodusesse minnes hätta sattutakse või ära eksitakse,“ lisas Virkala.

Lisaks käitumisjuhistele, soovitustele ja näpunäidetele on rakenduses „Ole valmis!“ kirjas ka telefoninumbrid, mille kaudu erinevate murede korral abi saada. Samuti on äpi kasutajatel võimalik saada automaatseid ohuteavitusi otse sündmuse või kriisiolukorra lahendamise infosüsteemist. „Sõnumi koostaja on esialgu Päästeamet, tulevikus saab seda teha näiteks ka Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus või mõni muu asutus, mis sündmust juhib. Äpi kasutaja saab ise seadistada, missuguse piirkonna kohta ta teavitusi saada tahab. Valida saab mitu piirkonda, näiteks saab ära märkida oma kodukoha ja suvila ala, mis võivad olla teine teises Eesti otsas. Samas on võimalik saada teavitusi ka kogu Eesti kohta, jättes lihtsalt kitsendused lisamata,“ selgitas Elisa Jakson.

Rakenduse „Ole valmis!“ on oma nutiseadmesse laadinud enam kui 89 000 eestimaalast. See näitab, et paljudele on väärt abimees juba ammune tuttav, kuid omajagu on neidki, kellele see on veel avastamata. „Seepärast tasub noorematel, kel nutiseadmetega soojad igapäevasuhted, tunda huvi ka eakamate lähedaste vastu ja võimalusel aidata neilgi rakendus alla laadida. Kindlasti leiavad sealt avastamist ja kasulikku lugemist-vaatamist nii noored kui ka eakamad,“ julgustas Jakson.

Lisaks mobiilirakendusele leiab kriisides ja hädaolukordades toimetuleku jaoks olulist infot ka veebilehelt olevalmis.ee.