Kulu põletamine on keelatud, lõket tee ohutult!

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud ning hooletusse jäetud lõkked. Põhja päästekeskuse päästjad said teate selle aasta esimesest kulupõlengust juba märtsis, enne seda olid päästjad käinud kustutamas mitut ohtlikku järelevalveta lõket.

Ainuüksi aprilli esimesel kahel nädalal reageerisid Põhja päästekeskuse päästjad enam kui poolesajale kulupõlengule, aprilli teisel nädalavahetusel käidi kustutamas 37 kulupõlengut!

Näiteks laupäeval, 14. aprillil kell 16:02 sai häirekeskus teate kulupõlengust Raasiku vallas Kiviloo külas. Päästjate saabudes põles seal kulu ligi 10 hektaril, tuli oli levinud mitmesse erinevasse kohta ning liikus lähedal asuva metsa poole. Tulekahju kustutati lõplikult kell 18:52. Seekord oli tegemist õnneliku õnnetusega, inimesed ja hooned viga ei saanud.

Kulupõlengud on siiski väga ohtlikud, seades ohtu nii inimeste elu ja vara kui ka looduse, sest looduse kroon inimene ei tohi ära unustada ka kõrges rohus elavaid väikesi loomi ja linde, kellele elu ja pesapaika tuli ohustab.

Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:

  • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
  • alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
  • lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
  • lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
  • lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist;
  • lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
  • lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
  • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.